OsloMet er et mangfoldig, urbant og arbeidslivsrettet universitet. Det er innholdet i vårt nye navn | Curt Rice

  • Curt Rice
    Rektor, OsloMet – Storbyuniversitetet
OsloMet fortsetter i det samme sporet som HiOA med å utvikle kunnskap samfunnet og yrkesutøvere trenger, skriver Curt Rice (til venstre), her sammen med tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

OsloMet orienterer seg ikke vekk fra det norske samfunnet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

NTNU-professor Oscar Amundsen hevder i Aftenposten 17. januar at navnet på vårt nye universitet lyser av tomhet og leses som en «drømmeaktig orientering vekk fra det norske samfunnet».

Som professor i språkvitenskap vil jeg minne om at ord generelt ikke har noen iboende mening i seg selv. Det er konteksten det brukes i og innholdet man legger i det, som gir det mening.

OsloMet – Storbyuniversitetet har selvsagt mening gjennom stedsnavnet Oslo og begrepet «universitet».

Les også

At «OsloMet» vant navnekonkurransen, er et grelt eksempel på tomhetens triumf | Oscar Amundsen

Harmonerer med profil

Amundsen mener Aker ville være et navn med mer substans.

Jeg tør påstå at både internasjonalt og nasjonalt er Oslo mer kjent for folk flest enn Aker (som dessuten allerede er tatt av et av landets største industrikonserner).

Og kortformen «OsloMet» kan umulig være mer tom enn kortnavn som HiOA, UiO, NTNU, NMBU osv.

Den andre delen av «OsloMet» kommer fra vårt engelske navn, Oslo Metropolitan University.

Begrepet «metropolitan» brukes ofte i byer med to universiteter, og særlig på institusjoner som skal svare på behovene til storbysamfunnet og regionen rundt og som er tett knyttet til arbeidslivet. Denne betydningen harmonerer godt med vår profil.

Amundsen poengterer at merket ofte er blitt viktigere enn produktet i vår tid.

Curt Rice.

Hva med å se litt annerledes på det? At man kan bruke et spenstig navn for å få oppmerksomhet rettet mot det viktige innholdet virksomheten leverer.

Universitet for fremtiden

Amundsens andre påstand er imidlertid mer interessant å snakke om, nemlig at OsloMet orienterer seg vekk fra det norske samfunnet.

Jeg kunne ikke vært mer uenig.

Vi leverer yrkesutøvere, oppdatert kunnskap og nye løsninger som samfunnet har behov for. Dette gjør vi blant annet innenfor fagområdene sykepleie, lærerfag, ingeniør- og teknologifag, økonomi og sosialfag.

Vår ferske universitetsstatus skal ikke komme på kant med samfunnsoppdraget vårt.

Universitetsstatus gir oss enda et verktøy til å kunne heve kvaliteten på kjernevirksomheten vår.

Les også

Høgskolen i Oslo og Akershus blir universitet - omdiskutert navneforslag godkjent

Det gir oss mer selvstendig styring på porteføljen vår, slik at vi raskt kan justere oss etter samfunnets behov, og det lar oss styrke fagmiljøene våre blant annet ved å bli mer attraktive for nye medarbeidere og samarbeidspartnere.

I den sistnevnte sammenhengen er det internasjonale perspektivet viktig, ikke farlig, slik Amundsen hevder.

Internasjonalisering handler ikke om å neglisjere det norske språket, men om å åpne for mer samarbeid og å invitere til gjensidig utveksling av kunnskap og erfaring. Dette vil spille en stor rolle i å utvikle og styrke fagmiljøene våre.

OsloMet fortsetter i det samme sporet som HiOA med å utvikle kunnskap samfunnet og yrkesutøvere trenger.

Vi er et mangfoldig, urbant og arbeidslivsrettet universitet med klart tyngdepunkt i profesjonsutdanninger.

Dette gjør oss rustet til å være et universitet for fremtiden. Det er innholdet i vårt nye navn.


På Twitter: @curtrice

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.