Debatt

Dagens svømmeopplæring er for rigid. Vi risikerer at noen drukner. | Heidi Gautun

  • Heidi Gautun
Gutten jeg har fulgt i to og et halvt år, er nå blitt syv år og har ennå ikke lært å svømme, skriver Heidi Gautun.

Må barn først klare å flyte på rygg før de får lære å svømme?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Halvparten av tiåringene i Oslo kan ikke svømme. Flere har påpekt at det høye tallet skyldes et for dårlig svømmetilbud gjennom skolen. Jeg mistenker også at det skyldes at svømmekursene i Oslo er for dårlige.

De fleste følger det strenge, standardiserte opplegget fra Norges Svømmeskole, i regi av Norges Svømmeforbund.

Mange familier i Oslo betaler flere tusen kroner i året for svømmeopplæringskurs. Selv om barn går på disse kursene, tar det flere år før barna lærer å svømme.

Les også

Les også: Mer algebra, mindre norrønt og mindre idrett. Her er seks spørsmål og svar om fornyelsen av skolefagene.

Heidi Gautun.

Fulgt et barn i over to år

Jeg har over en periode på to og et halvt år fulgt et barn én gang i uken på kurs i regi av to ulike arrangører i to ulike basseng. De har til felles at de følger Norges Svømmeskoles opplegg.

Dette opplegget går ut på at barna skal gå gjennom flere trinn før de lærer å svømme. For å kunne gå videre til neste trinn, må barna mestre ulike ting, som for eksempel å være trygg i vann, tørre å ha hodet under vann og flyte på rygg. Det er flott at det første som gjøres på disse kursene er vanntilvenning, noen barn er utrygge i starten.

Gutten jeg har fulgt i to og et halvt år, er nå blitt syv år og har ennå ikke lært å svømme. Jeg ser at det tar like lang tid for mange av de andre barna. Flere foreldre reagerer på at det ikke er å lære å svømme som er i fokus.

Barna må gå kurs på samme nivå om igjen og om igjen fordi de ikke mestrer et bestemt krav. Min gutt er svært trygg i vann, er blant annet mer under enn over vann, dykker etter ting på bunnen av bassenget og svømmer noen tak under vann.

Men han knekker ikke koden med å flyte på rygg. Derfor får han ikke gå videre, må gå samme trinnkurs om og om igjen, og blir ikke lært å svømme. Jeg mener det er tull.

Generelt kan det kanskje være pedagogiske grunner til at å flyte på rygg, skal læres først. Men det er mange som har lært å svømme, og som kan svømme flere hundre meter, uten først å ha lært å flyte på rygg. Det bør ikke være et krav at man kan flyte på rygg før man får lov til å lære å svømme.

Les også

Si ;D-innlegg: Idrett kan virke ekskluderende for dem som ikke er aktive

Stusser over prioriteringen

I Norges Svømmeskoles opplegg skal også barna lære og crawle før de kan bli lært brystsvømming. Det går an å stille spørsmål ved om det generelt er lettere for barn først å lære å svømme crawl fremfor å svømme bryst.

Jeg har vokst opp på et lite sted med svømmebasseng og hadde svømming en gang i uken på skolen. Vi måtte lære brystsvømming først. Alle i klassen lærte tidlig å svømme og kunne svømme 1000 meter da vi var ferdig med barneskolen.

Først da begynte vi å lære å stupe og crawle. Selv om det er riktig at barn raskere lærer crawl enn brystsvømming, vil det i hvert fall alltid være enkelte barn som har lettere for å lære brystsvømming, og disse lærer med dagens rigide opplegg altfor sent å svømme.

Opplæringen i dag er for lite fleksibel og tilpasset at barn er ulike. Jeg stusser også over prioriteringen fordi det i en kritisk situasjon vil være lettere for et barn å orientere seg i omgivelsene om hun/han svømmer med hodet over vann.

Det viktigste er ikke om barna kan beherske brystsvømming eller crawl. Det viktigste er at de lærer å svømme, tidligst mulig. Å bruke to, tre eller fire år på å lære barn som går på svømmekurs en gang i uken, å svømme tar for lang tid. Flere gir opp på veien, og vi risikerer at noen drukner i løpet av disse årene.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Svømming
  2. Barn
  3. Undervisning