Tines usmakelige jakt på nye melkekunder | Hilde Valbjørn Hagelin

  • Hilde Valbjørn Hagelin
Vanlig melk er på vei ut, nå lokker Tine skolebarn med smakstilsetninger, hevder forfatteren.

«Derfor har jeg klaget Tines skolemelk inn for Forbrukerombudet»

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

TINE drifter dagens skolemelkordning, og det er kun deres produkter som er tilgjengelige i ordningen.

Som bonusmamma til tre gutter reagerer jeg på TINEs markedsfremstøt mot barn i skolemelkordningen. Dette ser helt klart ut som ulovlig markedsføring.

Derfor har jeg klaget Tine inn til Forbrukerombudet for brudd på markedsføringsloven, og her ligger klagen med bilag.

Hilde Valbjørn Hagelin

I evalueringsrapporter skriver TINE at ordningen skal rekruttere barn til melkedrikking – både nå og senere.

TINE skriver:

« Hovedformålet med ordningen er at den skal bidra til å etablere en positiv holdning til melk blant barn/ungdom, foreldre, skoler og barnehager, og til økt bruk av melk både nå og senere ».

Allerede her begynner de røde varseltrekantene å blinke. Ordningen baserer seg på råd fra Helsedirektoratet om at barna bør få tilbud om melk på skolen. Dette er greit nok. Økt melkedrikking senere i livet, slik TINE prøver seg på, er derimot noe ganske annet.

Ingen anbefalinger

Nasjonalt råd for ernæring gir nemlig ingen anbefalinger på hvor mye melk vi bør drikke i voksen alder. Det er fordi kalsium og meieriprodukter også kan ha ugunstige effekter på kroniske sykdommer.

Lille Erling, som er 7 år i dag, trenger altså ikke å være TINE-kunde når han er 30 for å holde seg sunn og frisk. Kanskje snarere tvert imot.

De kommersielle interessene for å rekruttere barn til melkedrikkere virker derimot å være sterke. Dette er utdrag fra dokumenter underskrevet TINE og markedsføringsorganet Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no):

Skolemelken er bra for rekruttering til videre melkedrikking

Forbruket av melk er fallende, og skolemelken er i denne sammenheng et viktig virkemiddel for å bremse, og om mulig snu, trenden

Skolemelk bidrar til at man forblir melkedrikker lenger

Skolemelken er viktig for å opprettholde volumet blant fremtidige melkedrikkere

Sex it up! Skolemelk med smak av bringebær, kakao og vanilje

Da jeg gikk på skolen på 1980— og 90-tallet var det helt vanlig hvit melk inne i kartongene. Det er ikke sexy nok lenger. Nå er det produkter med kakaosmak, bringebærsmak og vaniljeyoghurt som gjelder. Dette er en heltbevisst strategi fra TINEs side for å få barna til å få lyst på produktene deres.

I sin evaluering av skolemelkordningen skriver TINE:

«TINE mener det primært er industrien som ma.̊ ta ansvar for å øke omsetningen av skolemelk, som bl.a. ma.̊ utvikle produkter og konsepter tilpasset barn i ulike aldersgrupper».

Smakstilsetningene øker nemlig salget.

Melk.no skriver i sitt evalueringsinnspill:

«Historisk sett har utviklingen gått i positiv retning etter hvert som nye melketyper er blitt introdusert. En positiv utvikling i nyere tid kom ved introduksjon av skolemelk med smak. Et økende antall barn hevder de ikke liker vanlig, hvit melk, eller foretrekker andre drikker».

Smakstilsetningene øker nemlig salget.

Markedsføringsloven sier at man i handelspraksis skal vise ekstra varsomhet overfor barns påvirkelighet og manglende erfaring. Gjør TINE det her? Jeg synes det ser ut som at de gjør det motsatte.

Kartonger med barnetegninger

Kartongene skolemelken kommer i er ikke som de vanlige kartongene vi ser i butikken. Nei da, her er emballasjen spesielt utviklet for å appellere til barn. Vi finner grafikk med Tetris, barnetegninger og håndmaling. På den måten kan Sigurd på 10 år synes det er stas å få en kartong i friminuttet.

Med melk med bringebærsmak og tegninger på emballasjen, blir det lørdag hver dag hele skoleuken!

Det er nettopp barnas påvirkelighet markedsføringsloven skal beskytte.

Det er nettopp barnas påvirkelighet markedsføringsloven skal beskytte, men TINE og Melk.no fremhever pakning og emballasje som viktige tiltak for å øke omsetningen. Melk.no skriver i sitt innspill til evaluering av skolemelkordningen:

«Man kan tenke seg bedre tilpasning av pakningsstørrelser (f.eks. større pakninger i barnehager og kantiner), ulik emballasje for å øke profilen til skolemelk blant ulike aldersgrupper (..)»

Slik blir altså kartongene reklameplakater i seg selv. Også konkurrenten Q-meieriene pekte på dette i Dagens Næringsliv. De skriver dessuten i sitt innspill til evaluering av skolemelkordningen at det er viktig å unngå uheldig markedsføring mot barn.

Kjøp til meg, da mamma!

Markedsføringsloven sier at det er forbudt å overtale foreldrene eller andre voksne til å kjøpe de annonserte ytelsene til barn.

Ved hver skolestart kommer barna derimot hjem fra skolen og har fått vite at «nå må vi huske å bestille skolemelk». Også brosjyrene til TINE sier at man må huske å bestille skolemelk til barna.

Er dette en oppfordring til kjøp? Jeg mener definitivt JA. Nå gjenstår det å se hvordan Forbrukerombudet vurderer spørsmålet.

Les mer om skolemelk her:

Advarer mot skolemelk med smak

Fra melk.no om skolemelk

Advarer mot søt skolemelk