Laks vil være viktig for å løse verdens økte matbehov på en bærekraftig måte

Beaglekanalen (bildet) går mellom Chile og Argentina. I 2018 startet et arbeid med å undersøke muligheter for lakseoppdrett der.

Forbud mot lakseoppdrett vil ikke hjelpe klima, miljø, lokalsamfunn, land som driver havbruk, eller matbehovet hos verdens befolkning.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Forskerne Javier Cianco, Cecilia G. Salinas og Rune Flikke mener at Norge bør forby lakseoppdrett, slik Argentina nylig gjorde (Aftenposten 17. juli).

Da velger de å se bort fra at forbud ikke vil hjelpe klima, miljø, lokalsamfunn, land som driver havbruk, eller matbehovet hos verdens befolkning.

Argentina, som ikke har drevet med havbruk, mister dermed muligheten til å bygge opp tiltrengte arbeidsplasser når landet ikke gjenbruker norsk og internasjonal kompetanse på området.

Landet mister også mulighet til å bygge opp en næring som i Norge bidrar til en lakseproduksjon på 1,36 millioner tonn laks, og hvor antibiotika er erstattet med velfungerende vaksiner.

Burde ikke andre land få tilgang til slik kunnskap og kompetanse? Mer samarbeid mellom matproduserende land bør være målet – ikke mindre.

Verdens matbehov

Hvorfor? Verden trenger mer mat. I dag brukes 80 prosent av verdens jordbruksareal til husdyrfôr. «Fremtidens matproduksjon må komme fra havet, den kan ikke komme fra landjorden», sa leder for REV OCEAN og marinbiolog Nina Jensen under arrangementet «Debatten om Norges fremtid» i Svolvær i juni.

Laks vil være viktig for å løse verdens økte matbehov på en bærekraftig måte. All matproduksjon har et klimaavtrykk og påvirker miljøet. Men laks er sunt, har lavt karbonavtrykk sammenlignet med annen animalsk produksjon, bruker lite ferskvann og krever lite landareal.

Bransjen er blitt bedre

Den norske regjeringen har som mål å øke norsk lakseproduksjon til fem millioner tonn innen 2050. Da må vi bli bedre på mange områder. Men bransjen er også mye bedre enn for 10–20 år siden. Det er på grunn av godt samarbeid mellom næring og myndigheter.

Norske myndigheter har bidratt til bedre regulering og tilsyn. Næringen har bidratt med kompetansebygging, profesjonalisering og teknologiutvikling.

Cianco, Salinas og Flikke mener imidlertid at lakseselskapene (her er Chile brukt som eksempel, ikke Argentina) driver med doble standarder ved at vi ikke gjør nok for klima, miljø, lønnsavtaler og regulering/tilsyn.

Det stiller vi oss sterkt undrende til. Vi opererer innen lovgitte rammer, stimulerer til medarbeiderskap og gjennomfører løpende tiltak som styrker fiskevelferd, klima og miljø med samme mål som i Norge.

Samfunnsmessig bærekraft

Norge kan også lære av Chile og Canada, selv om mye er ulikt. Chile har innført flere krav til bærekraftig vekst. Det er noe Norge også kan lære av, gitt regjeringens ambisjoner.

I Canada drives oppdrett i urbefolkningens landområder, regulert etter lokale lover. Dette er våre samarbeidspartnere, og det gir god læring fordi vi ser verdiene havbruk skaper av fellesgoder og positive ringvirkninger for små lokalsamfunn.

Dette er viktige bærekraftsmål for FN. Det er også viktig for Cermaq, enten det er i Vest-Finnmark, Saranec Island i Canada eller Rio Canev i Chile.

Samfunnsmessig bærekraft må vektlegges på samme måte som klima og miljø.

Vi skal oppfylle kriteriene som stilles til oppdrett av laks. Vi forbedrer kontinuerlig ting vi ikke er gode nok på i dag.

Vi skal skape verdier for lokalsamfunn, uavhengig av sted. Vi tror derfor på en fremtid der beste praksis og samarbeid innen drift, teknologi og tilsyn kan komme til Argentina, om de skulle komme på andre tanker.

Verden trenger arbeidsplasser og mat som er bærekraftig, både sosialt, økonomisk og miljømessig.