Kort sagt, lørdag 17. juli

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Klimapolitikk og 22. juli. Dette er dagens kortinnlegg!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Generasjonen som stjal fra den neste?

Et overordnet problem i dagens samfunn er ifølge professorene Dag O. Hessen og Thomas Hylland Eriksen «vår vekting av nåtid og egne behov mot fremtiden og de ufødtes behov». De skriver dette i en form for selvransakelse fra en «generasjon som stjal fra den neste».

Utgangspunktet deres er at «verden er på vei mot et villere klima og økonomisk utarming», primært fordi deres egen generasjon – altså de rundt 60 år – har overforbrukt verdens ressurser gjennom en «kortsiktig nyttemaksimering», som ikke er bærekraftig for fremtidige generasjoner. Er dette riktig?

Vi kan for eksempel se nærmere på de to siste store regjeringsperiodene i Norge, det nåværende ledet av Erna Solberg (H) og det forrige av Jens Stoltenberg (Ap). Noe av det som virkelig kjennetegner disse, er kanskje at de begge har vært mer fremtidsrettede enn tilbakeskuende?

I samarbeid med andre demokratiske land har de vært med på å øke bevisstheten rundt behovet for en bærekraftig utvikling på klima- og miljøområdet. Og de har etablert internasjonale samarbeidsrelasjoner og institusjoner som nettopp skal sikre et levelig samfunn også for følgende generasjoner.

I politikken er det vel knapt noen generasjon som har gjort mer for å sikre sine etterfølgere en trygg fremtid, enn nettopp den de to professorene tilhører.

Jan Erik Grindheim, statsviter, Universitetet i Sørøst-Norge og Civita


Feilaktige påstander

Elin L’Estrange kritiserer stipendet til min bok om 22. juli. Fritt Ord er en privat stiftelse, så ingen skattepenger gikk til mitt bokstipend.

Andre utgave av min bok Vitne til vanvidd har 1173 kildehenvisninger. Hvis det finnes feil der om navn eller sitater, så skal dette rettes i fremtidige opplag. Men L’Estrange påpeker ingen faktafeil i min bok. Det har heller ingen journalister gjort.

Ingen på den etablerte norske høyresiden støttet Anders Behring Breiviks massemord. Forskere fra Universitetet i Bergen innrømmer at det er en slående mangel på støtte til terrorisme på høyresiden.

L’Estrange skriver om «Breiviks tankegods». Breivik er skyldig i massemord. Dette er det ingen som betviler. Men de første rettsoppnevnte sakkyndige psykiaterne gav i 2011 Breivik diagnosen paranoid schizofren. De konkluderte med at han er sinnssyk.

Dette ble kontroversielt satt til side av Oslo tingrett i 2012, men det er fremdeles mange mennesker som mistenker at den opprinnelige konklusjonen var korrekt.

I Vitne til vanvidd går jeg grundig gjennom det såkalte manifestet. Min konklusjon er at de delene av teksten som er skrevet av Breivik, ikke skal leses som en politisk tekst.

Det den angivelige Knights Templar-kommandøren Breivik selv skriver, bør leses som de usammenhengende skribleriene til en psykiatrisk pasient som lider av noe som ligner mye på paranoid schizofreni.

Peder Jensen, alias «Fjordman»