Debatt

Kunsten og unnvikelsen | Arne Johan Vetlesen

  • Arne Johan Vetlesen
    Arne Johan Vetlesen
    Professor i filosofi, Universitetet i Oslo
Johan Dahlbergs minneforslag i Regjeringskvartalet ble vraket. Stablene med steinheller på det midlertidige minnestedet skulle flyttes og legges ned i bakken i parkområdet i det nye regjeringskvartalet – og på den måten danne det permanente minnestedet.

Hvilken tillit kan vi ha til at Jan Tore Sanner er rett person til å få minnesmerkene etter 22. juli i havn?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi er landet som møtte politisk motivert massedrap med rosetog og som gjennomførte rettssaken på en måte som brakte respekt fra en hel verden.

Det snart seks år lange kapitlet om valg av sted og kunstverk for minnestedene er blitt en helt annen historie, stikk i strid med den ansvarlige ministeren Jan Tore Sanners insistering på ro og verdighet.

Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, Universitetet i Oslo.

Tatt hensyn til ytterst få

I Dagsnytt 18 den 28. juni sa Sanner med rene ord at grunnen til at kunstneren Jonas Dahlbergs vinnerprosjekt Memory Wound ikke skal realiseres, er at enkelte beboere på Sørbråten truet med rettssak.

At denne gruppen ikke taler på vegne av alle fastboende er kjent etter at mange av dem skrev et leserinnlegg i Aftenposten. Sanner har, uten å gi offentligheten en ordentlig begrunnelse, gitt de mest høylytte beboerne vetorett angående det nasjonale minnestedet etter 22. juli-terroren. Hensynet til ytterst få er gitt forrang.

Jonas Dahlbergs «Memory Wound» ble forkastet.


Skrinleggingen av Dahlbergs kunstverk på Sørbråten følges nå av Sanners beslutning om å forkaste Dahlgrens utkast til minnesmerke ved Regjeringskvartalet. Etter denne doble avvisningen bedyrer Sanner at Dahlberg har vært «svært konstruktiv hele veien» og han gjerne trekker ham inn i den videre prosessen.


Tillit til Sanner?

Hvilken holdning viser Sanner til kunstens rolle? Hvorfor skulle Dahlberg – og for den saks skyld: andre kunstnere – ha tillit til Sanner etter forløpet så langt? Og hvilken tillit kan vi andre ha til at Sanner er rett person til å få minnesmerkene i havn, slik dommer Wenche Arntzen viste seg som rett person i rettssaken?


Problemet stikker dypere enn Sanners manglende egnethet. Hans mantra «lavmælt og verdig» uttrykker at vi skal minnes det vonde uten at det gjør vondt og vekker ubehag. Uten å stirre ondskapen i hvitøyet, slik avgrunnen mellom de som ble drept og alle oss andre i Memory Wound, såret etter udåden, tvinger oss til. Sanners konfliktskyhet i den viktigste nasjonale tragedien siden krigen, blir kanskje det eneste hans ministergjerning huskes for.

Berøringsangst

Her er også en dypere berøringsangst, overfor at det Norge som ble rammet av terror, kunne frembringe en slik massemorder i sin midte. Som storsamfunn er vi fortsatt unnvikende overfor fremmedhatets realitet i våre egne rekker. «Vi» står for kjærlighet. Det er alltid «de andre» som hater, som rekrutteres til ideologisk fanatisme og voldsbruk i en saks eller tros navn.

Samtidig fører landets regjering en flyktningpolitikk som avviser nestekjærlighet som naivt føleri og moralsk basert kritikk som «hylekor».

Ubehaget består som ubearbeidet fordi det som skjedde 22. juli var så norskprodusert, så hjemmeavlet som noe kan bli. Jonas Dahlberg har med kunstnerisk mesterskap fanget dette og fremstilt smerten det fremdeles skaper.

Hans kunst forankrer striden mellom godt og ondt som noe i hver og en av oss, til forskjell fra å reservere det gode for oss og det onde for de fremmede. Det er sterk kost og skal være det.

Les mer om

  1. 22. juli
  2. Kunst
  3. Terror
  4. Jan Tore Sanner