Debatt

Vi vil gi kreftpasienter bedre muligheter til å delta i kliniske studier | Bjørn Guldvog og Johan Torgersen

 • Bjørn Guldvog, helsedirektør
 • Johan Torgersen, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet

I Danmark er det etablert en ordning for kreftpasienter med livstruende sykdommer som ikke lenger har mulighet for livsforlengende eller helbredende behandling. Et ekspertpanel vurderer om det finnes andre behandlinger for pasientene. Foto: Shutterstock/NTB scanpix

Helsedirektoratet vil vurdere de norske ordningene for kreftpasienter og se på erfaringene som er gjort i Danmark.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er lett å forstå fortvilelsen hos pasienter som får beskjed om at det ikke lenger finnes dokumentert livreddende eller livsforlengende behandling for dem.

Pasienter har rett til medvirkning og skal få informasjon om tilgjengelige alternativer hvis de ønsker det. I Norge kan pasienter alltid be behandleren sin om å innhente vurderinger fra andre fagpersoner dersom behandleren ikke gjør det på eget initiativ. Pasienter har dessuten rett til fornyet vurdering i starten av sitt pasientforløp og rett til å velge behandlingssted på alle stadier i behandlingsforløpet.

Les også

Det finnes ingen godkjent medisin mot et todelt helsevesen | Trine Eilertsen

Bjørn Guldvog, helsedirektør. Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet

Johan Torgersen, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet. Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet

Danmark: Ber ekspertpanel vurdere

I Danmark er det etablert en ordning for kreftpasienter med livstruende sykdommer som ikke lenger har mulighet for livsforlengende eller helbredende behandling. Ordningen går ut på at sykehuslegen som behandler pasienten, ber et ekspertpanel vurdere om det finnes behandlinger andre steder i Danmark eller i utlandet som kan være nyttige for pasienten.

Les også

Aftenposten avslører: Her er 80 kreftstudier norske pasienter ikke får vite om

Helsedirektoratet ønsker, sammen med helsetjenesten og brukerne, å gjøre en vurdering av dagens ordninger og arbeide for å utvikle og forbedre disse. Det er også naturlig å se nærmere på de erfaringene som er gjort i Danmark.


Krever god dokumentasjon

Norsk helsetjeneste er blant verdens beste og følger godt med på utviklingen av kreftbehandling internasjonalt. Avansert kreftbehandling krever store ressurser og god dokumentasjon av resultater, fortrinnsvis gjennom kliniske studier. Hensikten er blant annet å sikre at nye behandlinger som tilbys, er dokumentert virkningsfulle og at de er trygge for pasienten. Uten nødvendig dokumentasjon er det i praksis umulig å anbefale nye behandlingsmetoder.

Internasjonalt kreftsamarbeid

Helsemyndighetene ønsker at norske pasienter skal ha mulighet til å delta i kliniske studier. Det foregår et utstrakt samarbeid mellom de nordiske landene om større deltagelse i internasjonale studier blant annet gjennom Nordic Trial Alliance.

Helse- og omsorgsdepartementet har tatt initiativ til å opprette en nasjonal forskningsinfrastruktur, NorCRIN, som blant annet skal legge til rette for kliniske studier i Norge. Norges forskningsråd har bevilget 50 millioner kroner til dette nettverket.

Å delta i en klinisk studie kan være aktuelt for noen, men ikke for alle. Deltagelse i en studie er ikke i seg selv ensbetydende med bedre prognose. Det er behandlende lege som i samråd med pasienten må vurdere om pasienten passer inn i en klinisk studie.

Informasjon om kliniske studier er tilgjengelig på helsenorge.no.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Kreftbehandling
 2. Danmark
 3. Norge
 4. Helsedirektoratet

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Nå skal du få fornyet vurdering når legene sier de ikke kan gjøre deg frisk

 2. NORGE
  Publisert:

  Høie hasteinnfører ny ordning for dødssyke pasienter etter Aftenposten-artikler

 3. NORGE
  Publisert:

  Høie strammer opp helseforetakene etter rot med helsestudier

 4. NORGE
  Publisert:

  Helseministeren etter Aftenpostens avsløring: – Vi er ikke gode nok

 5. NORGE
  Publisert:

  Da Svein Kristiansens kreftsyke kone var døende, følte de seg avvist av det norske helsevesenet

 6. NORGE
  Publisert:

  Medisinprofessor mener kreftpasienter forskjellsbehandles: - Avhenger av utdanning, nettverk, bosted og økonomi