Debatt

Jeg er en av de borreliose-syke som måtte til utlandet for å få diagnose og nødvendig behandling | Tore Beito

 • Tore Beito, sykmeldt historiker og skribent

Det føles absurd at den eneste sykdommen man kan pådra seg gjennom vanlig friluftsliv, er så kontroversiell at den nærmest er tabu i et land hvor friluftslivet er en del av folkesjelen, skriver innleggsforfatteren. Vegard Grøtt / NTB scanpix

Epikrise fra en uavklart pasient.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det føles absurd at den eneste sykdommen man kan pådra seg gjennom vanlig friluftsliv, er så kontroversiell at den nærmest er tabu i et land hvor friluftslivet er en del av folkesjelen, skriver innleggsforfatteren. Vegard Grøtt / NTB scanpix

Dette er en helsepolitisk hilsen fra et hotellrom i Tyskland.

Jeg er en av de borreliose-syke nordmennene som i 2017 måtte reise til utlandet for å få diagnose og nødvendig behandling.

Etter et halvt års utredning i det norske helsevesenet er jeg fortsatt registrert som uforklarlig syk. Jeg har ingen diagnose og er ikke representert i borreliose-statistikken.

Jeg er et mørketall.

Ordknappe leger

Jeg er langt fra noe unikt tilfelle. Med jevne mellomrom dukker det opp triste historier om borreliosepasienter i mediene.

Les også

Mange flåttpasienter opplever at de ikke blir tatt på alvor av helsevesenet

På tross av oppmerksomhet fra helseministeren og etablering av et nasjonalt kompetansesenter, synes lite å endre seg. Flåttbårne sykdommer er et fagfelt som lider under sterke kontroverser rundt diagnostisering og behandling.

Folkehelseinstituttet anslår at rundt 300–400 personer rammes av borreliose årlig.

Basert på mitt møte med helsevesenet tror jeg mørketallene er store.

Av den enkle grunn at norske allmennleger og spesialister jeg var i kontakt med, vegret seg for å snakke om sykdommen.

På spørsmål om jeg kunne ha borreliose ble samtlige leger tilbakeholdne og ordknappe.

Tore Beito. Privat

I den grad jeg kan si at noen ønsket å diskutere symptomene mine opp mot borreliose var det i et forsøk på å overbevise meg om at jeg ikke hadde sykdommen.

Diagnose

Det tok flere måneder før jeg selv fikk mistanke om hva som feilte meg.

Rundt en tredjedel av dem som blir syke av flåttbitt, har som meg aldri sett en flått på kroppen. Omtrent halvparten får heller ikke det karakteristiske lilla utslettet rundt bittet.

Nettopp derfor er legers årvåkenhet og kunnskap om symptomer på borreliose så avgjørende.

Min borreliaprøve hos fastlegen var negativ. Dermed ble det lagt lokk på temaet borreliose.

Elisa-testen som er standard i Norge, kritiseres for manglende sensitivitet fra mange hold, men den er til gjengjeld rimelig.

Spørsmålet er om en blodprøve fullstendig skal overtrumfe symptomene?

Runddans med leger

Som mange borreliose-syke havnet jeg i en runddans mellom fastlegen og diverse spesialister.

Det ble rekvirert MR av hjernen, hjertetest, nevrolog og mye annet jeg ikke hadde behov for.

Jeg opptok kapasitet i et system som knaker i sammenføyningene. Enkelte borreliose-pasienter forblir i denne runddansen i årevis. Jeg hoppet av etter et halvt år.

Spørsmålet som plager meg, er: Av alle legene jeg traff i denne perioden, var det virkelig ingen som skjønte hva som feilte meg?

Les også

I 2015 ble 425 nordmenn syke etter flåttbitt. Aldri er så mange blitt rammet av nevroborreliose i Norge. Nå leter forskere etter pasientene.

Etter å ha foreslått det selv, kom jeg til en infeksjonslege.

Jeg som var vant til å løpe i timevis i skogen, måtte nå ha gå-staver for å kreke meg fra parkeringsplassen og inn på sykehuset.

Legen foretok en rask indremedisinsk undersøkelse med noen tilleggsspørsmål for borreliose. Elisa-testen ga heller ikke denne gangen utslag på borrelia.

Likevel var tilstanden min alvorlig nok til at jeg ble satt på en måneds antibiotikakur mot en mulig infeksjon.

Ikke mot borreliose. Jeg fikk ingen diagnose. Blodprøven viste seg nok en gang å veie tyngre enn symptomene.

Etter to dager på antibiotika var jeg merkbart bedre, men dessverre var ikke tablettkuren nok til å gjøre meg helt frisk.

Utenlandske leger

Sannheten er at jeg måtte reise til utlandet for å få en meningsfull samtale med en lege om tilstanden min.

Utenlandske leger og klinikker som behandler borreliose, fremstilles av norske kolleger som useriøse aktører som bedriver eksperimentell medisin. Penger er drivkraften, og de skor seg på mennesker i en fortvilet situasjon.

Min erfaring er en annen.

I Tyskland møtte jeg en klok og erfaren lege. Den kliniske undersøkelsen varte i to timer. Mer enn tre ganger så lenge som på infeksjonsavdelingen i Norge.

Symptomene mine ble systematisert og deretter gradert ut fra hvor mye de plaget meg.

Legen konkluderte med at det var sannsynlig at jeg hadde borreliose.

En blodanalyse med høyere sensitivitet enn Elisa-testen, fant også antistoffer fra en borreliainfeksjon. Jeg ble satt på en kraftig intravenøs antibiotikakur.

I dag er det et viktig poeng å få ned bruken av antibiotika. I den sammenhengen vil jeg tro at rask diagnostisering og effektiv behandling kan ha en positiv effekt.

En måneds behandling på det lille legesenteret hvor jeg var en slags dagpasient, kostet rundt 10.000 kroner. I forhold til private, norske helsetjenester er det svært rimelig.

Medisin ble kjøpt på apoteket og kom på rundt 7000 kroner. Reise, hotell og livsopphold utgjorde den største utgiftsposten.

Borreliose-tabu

For en mann som tar ansvar for helsen sin, føles det idiotisk å få livet ødelagt av en liten flått som holdt til i skogen der jeg pleide å løpe.

Det føles absurd at den eneste sykdommen man kan pådra seg gjennom vanlig friluftsliv, er så kontroversiell at den nærmest er tabu i et land hvor friluftslivet er en del av folkesjelen.

Meningsløst er det at helsevesenet ikke gjør hva de kan for å få en sprek mann i slutten av førtiårene tilbake i aktivitet.

I dag finnes det over 130.000 mennesker med såkalte uavklarte lidelser i Norge. Det tilsvarer innbyggertallet i Norges fjerde største by.

Trenger vi virkelig en til?


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.


Lese mer? Her er noen forslag:

 1. Les også

  Hjortedyr får ufortjent mye skyld for økningen av borreliose

 2. Les også

  Folkehelseinstituttet: Blir du ofte bitt av flått? Ta vaksine!

 3. Les også

  Flått er farligere enn man hittil har trodd

Les mer om

 1. Flått
 2. Friluftsliv

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Borreliose blues: Fagmiljøenes skepsis til pasienthistoriene | Tore Beito

 2. NORGE

  Ikke vanskelig å diagnostisere borreliose, mener forsker

 3. KRONIKK

  Helsevesenet neglisjerer pasienter med alvorlig Borrelia-infeksjon

 4. KRONIKK

  Forskere: Å reagere på brød betyr ikke alltid at man er glutensensitiv

 5. DEBATT

  Nei til turistskatt

 6. DEBATT

  Det tradisjonelle idrettslivet gir mannsdominans og klasseforskjeller