Debatt

Første dag på skolen ble jeg spyttet i ansiktet | Jakob Semb Aasmundsen

  • Jakob Semb Aasmundsen (21)

Til årets valg har jeg følgende fire krav til politikerne.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Nå skal jeg fortelle om en episode som svært få vet om. En hendelse som skjedde min første dag på SFO på barneskolen.

Jeg kjente ingen og følte meg alene og usikker. Jeg var redd for at jeg ikke kom til å komme overens med de andre.

Mitt verste mareritt gikk i oppfyllelse. Etter kun en halvtime inne på SFO-avdelingen kom en annenklassegutt og spyttet meg i ansiktet. Jeg sto igjen motløs og forbauset idet venninnen hans dukket opp bak ham og plasserte enda en klyse rett i fjeset mitt.

Seks år gamle meg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Hva betydde det? Kom jeg til å bli mobbet fra nå av?

Heldigvis måtte ikke jeg som barn ta den kampen. Det var en voksen som hadde vitnet hendelsen, og hun tok hånd om både meg og spytterne.

Jeg ble aldri spyttet på igjen, og jeg ble aldri mobbet.

Les også

Slik oppdager du om barnet ditt er en mobber

Avgjørende å bli sett

Barn er en av de mest utsatte gruppene i samfunnet som ofte dessverre blir glemt av oss voksne.

Dette engasjerer meg.

Nettopp fordi jeg vet hvor mye det betydde at jeg ble sett den gangen.

Nettopp fordi jeg vet hvor avgjørende det har vært for mitt liv at jeg er blitt hørt.

Og nettopp fordi jeg vet at ikke alle er så heldige som meg.

Det er mange sårbare barn som vokser opp uten trygghet, som lever i frykt og usikkerhet. Forstummet fordi de er barn.

Til årets valg stiller jeg følgende fire krav til politikerne:

1. Alle barn har rett på et trygt og inkluderende læringsmiljø!

Det er altfor mange barn som fortsatt blir mobbet og utsatt for krenkelser.

Ifølge Elevundersøkelsen er det hele 6,3 prosent, noe som tilsvarer 39.000 mobbede barn. 1,8 prosent, altså nesten 11.000 barn opplever å bli mobbet av voksne.

Tallene er skremmende.

Politikerne må legge til rette for at alle barn føler seg trygge i skolen. Første steg er at det settes av flere øremerkede midler til det forebyggende arbeidet.

Det er mange veier til rom. Det samme gjelder gode læringsmiljøer. Skolene bør få penger og frihet til å skape tilpassede og trygge omgivelser.

2. Alle barn har rett på frihet fra seksuelle overgrep!

Seksuelle overgrep mot barn skjer overalt, hele tiden. Hver eneste dag er det barn som blir utsatt for overgrep fra tillitspersoner. Det kan være et familiemedlem, en nabo, en lærer eller en trener.

Ifølge UngVold-undersøkelsen, sier ufattelige 29 prosent av unge jenter at de har opplevd seksuell krenkelse, mens syv prosent av unge gutter svarer det samme.

Politikerne må innse hvor ødeleggende dette er for dem det gjelder. Hvor mange helsemessige konsekvenser det gir.

Bekjempelsen av overgrepene må stå høyt på nasjonal agenda. Lærere og helsesøstre må få kompetanse og ressurser til å forebygge og følge opp.

Spesielt med tanke på nye stadig nye overgrepsfarer knyttet til digitale medier. Handlingsplaner i hver kommune må være pålagt, og midler må være øremerkede.

Les også

Aftenposten mener: Et katastrofalt svik mot barna

3. Alle barn har rett på omsorg!

Likevel tyder mye på at barn i asylmottak ikke får den omsorgen som andre barn i Norge.

Enslige mindreårige asylsøkere over 15 år får ikke et omsorgstilbud som er rettslig likeverdig det tilbudet som gis til asylsøkere under 15 år og andre barnevernsbarn i Norge.

Det har etter de store asylankomstene i 2015 ført til kritiske tilstander i mottakene. Flere har forsøkt å ta eget liv.

Politikerne må høre på barna og endelig lovregulere omsorgen for disse barna. Utlendingsdirektoratet har flere ganger krevd dette, men regjeringen har gang på gang sagt nei.

4. Alle barn rett til å klage på urett som rammer dem!

Likevel har ikke norske barn rett til å klage til FNs komité for barnets rettigheter. En tilleggsprotokoll til FNs barnekonvensjon fra 2013 gir barn denne retten, men Norge har valgt å ikke ratifisere.

Norge lar med andre ord ikke barn klage til FN hvis de opplever mangel på rettssikkerhet, blir utsatt for mobbing, tvangsbehandling eller vold og overgrep.

Dette er ufattelig og en skamplett for «menneskerettighetsnasjonen Norge».

Politikerne har ingen grunn til å nøle: Gi norske barn mulighet til å klage.

Les også

Norge er blitt en bremsekloss i kampen for barns rettigheter | Henriette Oudmayer Simensen

Mye på spill

Det er mye som står på spill dette valget. Men først og fremst er det barna.

Fordi det er avgjørende at barn blir sett. At barn blir hørt. Det former ikke bare dem, men også samfunnet.

Et samfunn som tar barns rettigheter på alvor er både trygt og bærekraftig. Det er tross alt de som skal ta over for oss.

For meg handler dette om å definere hva som er rett og hva som er galt. Det handler om å sette kursen for fremtiden. Og om hva slags land vi vil være.

———————————————————————————————–

Flere innlegg om barns rettigheter:

Les også

  1. Et nytt flertall bør flytte makt fra voksne til barn | Andreas Halse

  2. Til jente (17) som ikke fikk være med: Du har ikke gjort noe galt!

  3. Kommentar: Caroline Berg Eriksen bruker sin egen datter som annonse. Det er kanskje lov, men ikke greit. | Sarah Sørheim

  4. Alle har rett til utdanning i Norge … Eller? | Karoline Steen Nylander

Les mer om

  1. Barn og unge
  2. Overgrep
  3. FNs barnekonvensjon
  4. Mobbing
  5. Vold