Debatt

Oslo har behov for nye sykehusbygg

 • Bjørn Atle Bjørnbeth
  Administrerende direktør, Oslo universitetssykehus
 • Jan Frich
  Konstituert administrerende direktør, Helse sør-øst
En tilstandsrapport fra 2011 viste at en betydelig andel av bygningsmassen ved Ullevål sykehus ikke var egnet for sykehusdrift, skriver innleggsforfatterne.

Fremtidens spesialisthelsetjeneste må være bærekraftig.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Sju overleger skriver i Aftenposten 23. august at det er viktig å ta vare på Ullevål sykehus. Overlegene har alle satt spor nasjonalt og dels internasjonalt.

De har bidratt til å utvikle og prege helsetjenesten slik vi kjenner den i dag.

Teknologiske nyvinninger

Helse sør-øst og Oslo universitetssykehus skal utvikle fremtidens spesialisthelsetjeneste. Det er et viktig og spennende oppdrag. Dette arbeidet går langs flere akser. Medisinske og teknologiske nyvinninger skal tas i bruk til beste for pasienter og ansatte.

Samhandling mellom institusjoner og nivåer skal utvikles slik at overgangene blir best mulig.

Vi skal fremme den imponerende forskningsaktiviteten ved Oslo universitetssykehus. Vi skal videreforedle den til også å kunne bli til innovasjon og nyvinninger til beste for pasientene. Dette skal vi gjøre i samarbeid med utdanningsinstitusjonene, Oslo kommune og en rekke andre aktører.

Utviklingen av en vitenskapspark, Oslo Science City, blir en viktig arena.

Et knapphetsgode

Ressursbruken i spesialisthelsetjenesten har med få unntak steget fra år til år i hele karrieren til de sju overlegene. Veksten har flatet ut de siste årene.

Fremtidens spesialisthelsetjeneste må organiseres og dimensjoneres slik at vi har råd til den. Fremtidens spesialisthelsetjeneste må være bærekraftig.

Bærekraft handler om at behandlingen er effektiv, trygg og til nytte for pasientene. Nytteverdien ved det vi gjør må stå i forhold til kostnaden.

Dette gjelder også for bygg og drift.

Spesialisert personell kommer til å være et knapphetsgode, og vi kan derfor ikke legge beslag på mer helsepersonell enn nødvendig.

Ikke egnet for sykehusdrift

Oslo universitetssykehus har behov for nye sykehusbygg. En tilstandsrapport fra 2011 viste at en betydelig andel av bygningsmassen ved Ullevål sykehus ikke var egnet for sykehusdrift.

Vedlikeholdsetterslepet i hele Oslo universitetssykehus ble bedømt til å være ca. 9 milliarder kroner.

Vi har et ansvar for at denne tjenesten blir bærekraftig

I 2011 hadde man ikke konkludert med lokalisering av de fremtidige sykehusene i Oslo universitetssykehus.

Det er ti års utredningsarbeid som ligger til grunn for vedtakene om bygging av nye sykehus i Oslo.

Lokaliseringen av sykehusene har fått stor oppmerksomhet. Enda viktigere blir det hvordan vi planlegger å utvikle fremtidens spesialisthelsetjeneste i de nye byggene.

Det arbeidet er nå i gang, og vil være med å prege utviklingen i spesialisthelsetjenesten i årene som kommer.

Vi har et ansvar for at denne tjenesten blir bærekraftig.


 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Sykehus
 2. Oslo universitetssykehus (OUS)
 3. Oslo
 4. Ullevål