Rødt vil gjenreise Forsvaret, ikke bygge det ned

  • Bjørnar Moxnes
Det er partiene som bygget ned invasjonsforsvaret, som har lagt Norge åpent for potensielle angripere og gjort oss mer sårbare for trusler og press, ikke Rødt, skriver Bjørnar Moxnes.

Vi vil ha en nordisk forsvarsallianse.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Aftenposten beskriver Rødts forsvarspolitikk i en lederartikkel 10. mars der underholdningsverdien overgår informasjonsverdien.

Så la meg opplyse: Forsvarsalliansen som Norge tilsluttet seg i 1949, ble for alltid forandret da Nato i 1999 åpnet for offensiv krigføring over hele kloden. Mange reagerte. Den konservative, gamle Nato-vennen Francis Sejersted stilte seg i spissen for et opprop mot Natos nye rolle som verdenspoliti.

Milliardene har rullet til krigsdeltagelse i Irak

Siden har det norske invasjonsforsvaret blitt nedlagt til fordel for deltagelse i Nato-lands angrepskriger i andre verdensdeler. Hæren er kuttet fra 160.000 soldater til under 10.000, Heimevernet halvert, Sjøheimevernet og Kystforsvaret lagt ned. Imens har milliardene rullet ut til krigsdeltagelse i Irak, Libya, Afghanistan og Mali, og til svært dyrt utstyr mer egnet til offensiv krigføring i utlandet enn til forsvar av Norge.

Forsvaret sender helikoptre og spesialsoldater for å trene på ørkenkrig i Jordan, men mangler vinterklær, utstyr og ammunisjon til å øve på forsvarskrig i Norge. Stadig flere oppgaver som før ble ivaretatt av det norske forsvaret, er overtatt av USA og Nato.

Forsvaret sender helikoptre og spesialsoldater for å trene på ørkenkrig i Jordan, men mangler vinterklær, utstyr og ammunisjon til å øve på forsvarskrig i Norge

Det er partiene som bygget ned invasjonsforsvaret, som har lagt Norge åpent for potensielle angripere og gjort oss mer sårbare for trusler og press, ikke Rødt.

Hæren er blitt så liten at den ikke kan forsvare Norge

Men hva med sikkerhetsgarantien? Skal vi tro Forsvarets operative sjef i 2019, Rune Jakobsen, er Hæren blitt så liten at den uansett ikke kan forsvare Norge inntil alliert hjelp kommer.

Ifølge Høyre er det mer usikkert enn før om Nato vil komme Norge til unnsetning: «Nato består nå av 30 land, og det kan være ganske ulike oppfatninger av hva som er de strategiske hovedutfordringene for alliansen», uttalte stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H) til Klassekampen i 2020.

Det er mer usikkert enn før om Nato vil komme Norge til unnsetning

Man kan også stille spørsmål ved at Norges sikkerhet skal være prisgitt et USA der et meget stabilt geni ved navn Donald Trump om få år kan bli president på ny.

Derfor er det lurt å styrke vår egen forsvarsevne. På Stortinget går Rødt inn for økte bevilgninger til Hæren og Heimevernet og gjenoppretting av Sjøheimevernet.

Vi må ha store nok styrker med tilstrekkelig trening og utstyr, slik at en mulig angriper vet at et angrep vil bli svært kostbart og smertefullt. Det fordrer en utholdenhet som Forsvaret i dag ikke har.

Et robust og moderne norsk invasjonsforsvar

Rødt mener ikke at Norge skal «forsvare sin selvstendighet og suverenitet helt alene». Vi ønsker en nordisk forsvarsallianse. Hverken den svenske eller finske regjeringen går inn for Nato-medlemskap. Det ville være oppsiktsvekkende hvis Aftenposten av den grunn mente at regjeringene i Sverige og Finland ikke vil forsvare sine lands frihet.

Til slutt: Jeg har ikke «innrømmet» at Norge ikke ville klare å forsvare friheten med Rødts politikk. Vi vil bygge et robust og moderne norsk invasjonsforsvar og inngå en nordisk forsvarsallianse. Det er avgjørende både for å unngå krig og for å stå imot en potensiell angriper.