Debatt

Vanskeligere å bruke tvang | Bent Høie

Da vi endret loven, gjorde vi det vanskeligere å bruke tvang. Det vil oppleves som tyngende for mange pårørende og krevende for mange behandlere. Jeg mener det ville vært et større svik å ikke stramme inn mulighetene til å bruke tvang, skriver Bent Høie. Foto: Shutterstock/NTB/Scanpix

Bruken av tvang har vært altfor høy altfor lenge i helsetjenesten. Derfor har vi gjort lovendringer som styrker pasientenes rett til å ta avgjørelser om egen behandling.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Å bruke tvang overfor syke mennesker er noe av det mest inngripende vi kan gjøre. Det kan forsterke angsten for henne som er engstelig og forsterke ydmykelsen for ham som er blitt ydmyket. Det kan føre til at syke mennesker mister tillit til helsetjenesten. Tvang må derfor være siste utvei etter at andre alternativer er prøvd.

Da vi endret loven, gjorde vi det vanskeligere å bruke tvang.

Det vil oppleves som tyngende for mange pårørende og krevende for mange behandlere.

Foreldre vil oppleve at en syk sønn eller datter som har vært behandlet under tvang på sykehuset skriver seg ut. Behandlere vil oppleve at de ikke lenger kan bruke tvang for å hindre at en syk pasient blir enda sykere.

Noen mener dette er et svik mot pasienter og pårørende. Jeg mener det ville vært et større svik å ikke stramme inn mulighetene til å bruke tvang.

Får bistand til å klage

VG har dokumentert at det finner sted mye ulovlig bruk av tvang i helsetjenesten. Vi har lest sak etter sak om pasienter som ligger fastspent time etter time, dag etter dag. Dette kan vi ikke leve med.

Når det blir vanskeligere å bruke tvang, blir alternativene til tvang viktigere.

Ved Lovisenberg sykehus reduserte de bruken av belter med 80 prosent ved å endre måten å jobbe på:

– Vi har de samme pasientene som tidligere. Det er vi som jobber her som har endret oss, sier klinikksjef Martin Veland.

Vi har styrket pasientenes rettigheter på flere områder.

• De får fri rettshjelp hvis de vil klage over vedtak på tvangsmedisinering og tvangsernæring.

• De får rett til å evaluere bruk av tvang sammen med behandlere.

• Pasienter som er samtykkekompetente får rett til å nekte eller avslutte behandling. Unntaket er når det er alvorlig fare for deres eget liv eller når det er alvorlig fare for andres liv og helse.

Mindre tvang gir bedre behandling

Professor Tor K. Larsen hevder at jeg har misforstått lovendringene fordi jeg i et innlegg i Aftenposten har skrevet at det «fortsatt skal være tillatt å bruke tvang overfor pasientene som utgjør fare for eget eller andres liv og helse».

Jeg kan berolige Larsen med at jeg forstår lovendringene jeg selv står bak. Beklageligvis gikk noen viktige ord tapt i prosessen med å forkorte innlegget for å få det på trykk i Aftenposten. I mitt opprinnelige innlegg sto det slik: «For de pasienter som utgjør en alvorlig og nærliggende fare for eget liv eller for andres liv eller helse, skal det fortsatt være anledning til å benytte tvang.»

Larsen mener vi svikter pasientene ved å gi dem mer medbestemmelse. Han skriver at psykologene og psykiaterne er blitt fratatt retten til å gi psykisk syke mennesker stabil og god behandling.

Det har de ikke. De er blitt fratatt noe av retten til å bruke tvang. Det gjør ikke behandlingen dårligere. Det gjør den bedre.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

  1. Debatt på tynt grunnlag

  2. Bruk av tvang i psykiatrien må begrenses, men nå er det gått for langt. Pårørende tvinges til å la hjemmet sitt bli et galehus.

  3. Psykiatri: Uhyggelig klokkertro på tvangsmedisinering | Ketil Lund

Les mer om

  1. Overgrep
  2. Bistand
  3. Fri rettshjelp