Derfor er kraftoverskudd viktig

Per Øyvind Langeland er fungerende områdedirektør for politikk i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO).

Vi risikerer at høye kraftpriser blir den nye normalen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Kraftoverskudd i normalår betyr svært mye for forsyningssikkerhet og kraftpriser i Norge. Uten rask ny utbygging av fornybar kraft, energieffektivisering og nettutbygging risikerer vi at høye kraftpriser blir den nye normalen. Vi risikerer også at nye, grønne arbeidsplasser glipper.

Fremover blir det økt etterspørsel etter kraft, både på grunn av nye ønskede industrisatsinger og fordi vi må kutte CO₂-utslipp i tråd med våre klimaforpliktelser.

Feil i kritikk

I et innlegg i Aftenposten kritiserer samfunnsøkonom og forsker Erik Nævdal Næringslivets hovedorganisasjons (NHO) posisjon om økt kraftutbygging. Han mener at kraftutbygging ikke vil påvirke strømprisnivået.

Nævdal hevder at som følge av tredje energimarkedspakke, må Norge bygge ut nye kabler og utvekslingskapasitet mot utlandet, fordi vi ikke kan bruke flaskehalsinntektene fra kraftproduksjon på noe annet. Det er feil.

Flaskehalsinntektene til Statnett brukes først og fremst til å finansiere utgifter som ellers ville medført økt nettleie for norske forbrukere.

Felles gode

Norge har full beslutningsmyndighet over byggingen av utenlandskabler, og så lenge det er flaskehalser i kraftsystemet, vil det også være prisforskjeller.

Det siste året viser hvor store konsekvenser økning i strømpriser har for husholdninger og næringsliv. Nævdal mener norsk strømproduksjon skal komme alle i Norge til gode. Det er vi i NHO enige i. Og det kan oppnås ved å bygge ut nye, lønnsomme prosjekter som sikrer energitilgang og konkurransedyktige strømpriser i Norge.