Ikke tull med boligen til folk

Eierlinjen er en bærebjelke i norsk boligpolitikk. Nettopp dette har bidratt til velstand, gode bomiljøer og høy boligstandard, påpeker innleggsforfatteren.

Skatteutvalget mener at boliger skal beskattes hardere. Det er umusikalsk.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det regjeringsoppnevnte skatteutvalget mener at bolig skal beskattes hardere for å øke investeringer i næringslivet. De har tydeligvis glemt at det ikke går an å bo i en aksje.

I anbefalingen skriver utvalget at «lavere beskatning av egen bolig enn av andre utleieformer og kapitalinntekter motiverer privatpersoner til å investere for mye i egen bolig og for lite i andre former for utleie og kapital, herunder næringsvirksomhet».

Utvalget mener med andre ord at bolig bør skattlegges på linje med investeringer og aksjer, slik at folk investerer mindre i bolig og mer i andre ting. På toppen av dette foreslår utvalget en generell beskatning på fordelen av å bo i egen bolig.

I hovedsak lånte penger

Det er svært uheldig å sidestille skatt på vidt ulike formuesgoder som eget hjem og «investeringer i næringslivet».

Som leder av et børsnotert selskap ser jeg selvsagt fordelene ved å flytte fri kapital fra eiendom til børs. Men det er ikke slik at folk kjøper aksjer istedenfor et sted å bo.

Det er svært uheldig å sidestille skatt på vidt ulike formuesgoder som eget hjem og «investeringer i næringslivet»

Selvaag har bygget 60.000 boliger siden 1948, så det vet vi ganske mye om. Det er ikke overskuddskapital folk flest bruker til bolig. Det er i hovedsak lånte penger, sammen med en mindre andel oppsparte midler som til sammen gjør at nordmenn flest kan kjøpe bolig.

Hvis målet er å få folk til å spekulere på børs, må det finnes bedre måter enn å fjerne nødvendige skattefordeler og i tillegg innføre en ny skatt på eget hjem.

Bærebjelke i boligpolitikken

Sammenlignet med mange andre land har Norge har en høy andel boligeiere. Over 80 prosent av norske husstander eier sin egen bolig, og de aller fleste kjøper bolig fordi de trenger et sted å bo, ikke for å investere.

Eierlinjen er en bærebjelke i norsk boligpolitikk. Nettopp den har bidratt til velstand, gode bomiljøer og høy boligstandard.

Folks behov for egen bolig og en boligpris som gjorde det mulig, var utgangspunktet da Olav Selvaag etablerte sitt selskap. Det sammenfalt med Ap-regjeringens agenda for bygging av landet. Tar dagens regjering skatteutvalgets anbefaling til følge, er det et brudd på en lang tradisjon for Arbeiderpartiet.

Forslaget er lite annet enn umusikalsk i en usikker tid hvor mange husholdninger sliter med galopperende levekostnader

Det bør være i alles interesse at det blir mer attraktivt å investere i aksjer. Vi jobber daglig for det også, men det trenger ikke å skje ved å ødelegge boligmodellen som gjør det mulig for folk å bo i egen bolig.

Utvalget som besto av åtte professorer, en forskningsdirektør, en førsteamanuensis og en advokat, ville hatt godt av innspill fra både mannen i gaten og norske huseiere.

For forslaget er lite annet enn umusikalsk i en usikker tid hvor mange husholdninger sliter med galopperende levekostnader. Aksjeinvesteringer er nok det siste de tenker på.