Debatt

Vi er med på å skape vinnere | Pål Thorvik Næss

  • Pål Thorvik Næss, direktør Innovasjon Norge

Pål Thorvik Næss er direktør for gründere og oppstartsbedrifter i Innovasjon Norge. Foto: Innovasjon Norge

Innovasjon Norge skaper flere gode gründere gjennom mobilisering, risikofinansiering, kompetanse og nettverk.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Professor Tor W. Andreassen ved Norges Handelshøyskole har kommentert Innovasjon Norges evne til å plukke og utvikle vinnere. Poenget er bra, men adressen er feil. Vi plukker i utgangspunktet ikke vinnere, men er med på å skape dem.

Gjennom å koble offentlig og privat kapital og kompetanse er vi utslagsgivende for at flere prøver og feiler. Det er en samfunnsoppgave og ett av våre mandater. Da vil flere selskaper lykkes og kanskje «bli plukket» av private investorer.

Noen lykkes, de fleste gjør det ikke

Når Statistisk sentralbyrå ikke finner særlig effekt på verdiskaping av mange små tilskudd til oppstartsbedrifter, er det bl.a. fordi mange er nye bedrifter som tester ut sine ideer uten å finne grunnlag for videre vekst. Noen lykkes, de fleste gjør det ikke. Det er god samfunnsøkonomi å stoppe i tide («fail fast»), men det speiles ikke i SSBs gjennomsnittsbetraktninger.

Vi skaper flere gode gründere gjennom både mobilisering, risikofinansiering, kompetanse og nettverk. Tallene fra SSB viser at vi leverer. Under Oslo Innovation Weeks store innsalgskonkurranse hadde 36 av 40 selskaper i finalen vært innom Innovasjon Norges finansierings- eller rådgivningstjenester. Ikke dårlig av oss «byråkratene»! Kanskje de ikke hadde eksistert uten vår hjelp.

Godt nok

Det SSB gir oss er viktig, forskningsbasert kunnskap om samspill i virkemiddelapparatet. «Alt i alt framstår de virkemidlene vi har evaluert som ordninger som utfyller hverandre, både når det gjelder innretning, størrelse på støttebeløpene og støtteformer», slår SSB fast.

Det må vel sies å være godt nok?


Her er de tidligere innleggene i debatten:

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Innovasjon Norge
  2. Statistisk sentralbyrå
  3. Samfunnsøkonomi
  4. Gründere