Debatt

Frode Thuen kommer med gjentatte usannheter om delt bosted

  • Maren Sand Helland, forsker og psykolog, Folkehelseinstituttet (FHI)
  • Tonje Holt, forsker og psykolog, FHI
  • Trine Eikrem, psykologspesialist og stipendiat Bufetat / FHI
Frode Thuen har ikke forskningen i ryggen når han skriver at delt bosted har en «betydelig konfliktdempende effekt».

Psykolog Frode Thuen burde vite hvilke glør han puster på med sine udokumenterte påstander om mødre som fremste konfliktdrivere.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Selv om noe gjentas mange ganger, betyr det ikke at det blir sant. Når Frode Thuen gjentar (sist i Aftenposten 19. mars) usannheter om hva forskning sier om delt bosted, bidrar han til å forvirre og i verste fall tilspisse debatten, heller enn å hjelpe foreldre som ønsker å ta gode valg for sine barn.

Professor Frode Thuen bør vite at kunnskapsgrunnlaget om barns bostedsordninger er mer sviktende enn han fremstiller det. Psykolog Frode Thuen burde vite hvilke glør han puster på med sine udokumenterte påstander om mødre som fremste konfliktdrivere.

Det er ønskelig og viktig med kunnskapsbaserte råd om bostedsordninger for barn etter samlivsbrudd. Dessverre mangler vi forskning som kan si noe sikkert om hvordan ulike bostedsordninger påvirker barns trivsel.

God relasjon til begge foreldre

Det er enighet blant forskere om at det er positivt for barn å opprettholde en god relasjon til begge foreldre etter brudd. Dette er også vanlig praksis i Norge. De fleste norske familier har en ordning som er svært lik det internasjonal forskning kaller «delt bosted». Dette defineres som alt fra en 50/50-ordning til en 35/65-ordning. Sistnevnte er nært opp til det vi omtaler som «vanlig samvær».

  • Forskning.no om svensk studie: Skilsmissebarn med delt bosted har det best

Om internasjonal forskning kan si noe her, er det altså at de vanligste norske ordningene er forbundet med god trivsel for barn.

Delt bosted

En svakhet ved eksisterende forskning er at den ikke tar høyde for hvilke foreldre som velger delt bosted. Til nå har delt bosted i Norge vært mest vanlig blant ressurssterke foreldre med relativt lite konflikter. Flere har vist til ny svensk forskning som sier at barn som lever halvparten av tiden med hver av foreldrene har best trivsel. Denne forskningen sammenligner barn som lever 50/50 med barn som kun bor med en av foreldrene hele tiden.

Familier der barna helt mister kontakt med en av foreldrene, har oftere store belastninger knyttet til helse, levekår eller konflikter. Når vanlige ordninger ikke tas med i analysene, overdrives forskjellen mellom en 50/50-ordning og andre ordninger.

Konflikter er skadelige

Internasjonal forskning slår klart fast at langvarige, intense og fiendtlige foreldrekonflikter er skadelige for barn. Barn kan bli både urolige, redde, triste, sinte og føle skam og skyld når det er høy konflikt mellom foreldrene. I høykonfliktfamilier lever noen barn også i risiko for å oppleve vold i familien. Vi mangler kunnskap om hvordan delt bosted fungerer for barn i disse familiene.

Thuen har ikke forskningen i ryggen når han skriver at delt bosted har en «betydelig konfliktdempende effekt». Han viser til en over 20 år gammel rapport fra Ekeland og Myklebust som viste at konfliktnivået gikk ned det første året etter bruddet blant 22 foreldre som praktiserte delt bosted. Foreldrene hadde i utgangspunktet relativt lite konflikter og ble selv enige om delt bosted. Det er overilt å si at delt bosted virker konfliktdempende basert på dette funnet.

Bruk egen ekspertise

Vi bekymrer oss for hvordan debatten omkring forskning på bostedsordninger kan bidra til forvirring som i verste fall kan øke konfliktene mellom foreldre som skal ta avgjørelser for sine barn. Foreldre fortjener gode og riktige svar om hva forskningen sier og ikke sier. Vi som forsker på feltet må være edruelige når vi gir råd til foreldre.

Hva skal foreldre i krise gjøre når forskere diskuterer hva forskning sier? De skal bruke ekspertisen de har på sitt barn og sin familie. De skal huske at avtaler ikke er skrevet i stein; de kan endres ettersom barn vokser. Og de skal støtte seg på et funn alle forskere er enige om: Det er ikke bra for barn å vokse opp med foreldre i konflikt.

Interessert i å lese mer om delt bosted? Her er et par forslag:

Tidsskrift for Norsk psykologforening: Delt bosted: Hva sier forskningen?

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Frode Thuen
  2. Barn og unge
  3. Skilsmisse
  4. Debatt