Debatt

Tilbudet til eldre bør styrkes | Kristensen og Vånar

  • Anne-Lise Kristensen, ombud, Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, Sosial- og eldreombudet i Oslo
  • Margit D. Vånar, eldrerådgiver, Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, Sosial- og eldreombudet i Oslo
Når det nå er flere ledige plasser enn tidligere, kan det ha flere årsaker, skriver innleggsforfatterne.

Vi er imidlertid kritiske til de endringene som er gjennomført ved inngangen til sommerferien.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Et uttalt mål fra byrådet er at det skal legges til rette for at eldre skal få bo hjemme så lenge som mulig. Det er ikke vanskelig å finne noen som er enig i dette.

Vanskeligere er det å finne de som ønsker seg sykehjemsplass, men som ikke får det. De er ikke like høyrøstede.

Pårørende melder om klagefrykt. Andre igjen forteller at de har unnlatt å søke, fordi det er gitt inntrykk av at en søknad uansett ikke vil nå frem.

Når Ombudet samtidig er kjent med at mange klagesaker som behandles av Fylkesmannen, omgjøres, bør det vekke politikernes bekymring for om tilbudet er tilstrekkelig.

Flere ledige plasser

Ombudet, eldreråd og andre har uttrykt bekymring for om alle som har behov for det, får sykehjemsplass til rett tid. Svaret fra kommunens ledelse er ja. Begrunnelsen er at kommunen til enhver tid har ledige sykehjemsplasser.

Svaret er ikke nok til å dempe Ombudets bekymring.

I Oslo er alle sykehjem organisert under Sykehjemsetaten. De leverer tjenesten, så er det opp til den enkelte bydel å kjøpe de plasser de trenger av etaten.

Når det nå er flere ledige plasser enn tidligere, kan det ha flere årsaker. Bydelens prioritering av ulike tjenestetilbud, men selvfølgelig også deres økonomi, kan påvirke beslutningen om kjøp av plasser.

Legge ned 120 plasser

Det aktuelle nå er at Sykehjemsetaten har fullmakt til å legge ned 120 plasser som følge av redusert etterspørsel fra bydelene. Nylig fikk derfor beboere og deres pårørende ved post 1 ved Furuset sykehjem beskjed om at de må flytte i løpet av de kommende ukene. Ombudet mener tidspunktet og den korte tidsfristen er uakseptabel.

Et sykehjem er, som navnet sier, et hjem. Derfor har Oslo innført fritt sykehjemsvalg. Beboerne på Furuset har valgt sitt hjem. Nå må de flytte, og fordi det skal skje fort, vil det for mange innebære flere flyttinger. De må først flytte til et sykehjem med ledig kapasitet, for deretter å stille seg på venteliste der de ønsker å bo.

Vi vet at å flytte medfører uro og at å måtte forholde seg til ukjente steder og mennesker er spesielt krevende for syke gamle. Det er vanskelig å få øye på ivaretagelsen av brukermedvirkning i den omorganiseringsprosessen som her er gjennomført av Sykehjemsetaten.

Si ifra!

Ombudet har allerede mottatt klager på beslutningen om tvangsflyttingen. Pårørende er fortvilte og opprørte over situasjonen deres nærmeste er satt i, og mener den bråhast som har preget denne prosessen, vitner om mangelfull respekt for dem som nå må flytte. Enkelte pårørende har kanskje ikke fått brevet fordi de allerede har reist på ferie.

Og hvem ivaretar rettighetene til de gamle som ikke har noen til å stå opp for seg? Hvordan sikres de medvirkning i det som skjer?

Ombudets oppfordring til de eldre og deres pårørende er klar; Si ifra når dere mener det ikke gis tilstrekkelig hjelp. Om ønskelig med bistand fra Ombudet. Slik kan byens politikere bli kjent med om innbyggerne er fornøyd med Oslos eldreomsorg.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.


Les også

  1. 183 personer fikk avslag i fjor, samtidig legger Oslo ned sykehjemsplasser

  2. Inger Johanne Pedersen (96): - Jeg føler meg som en brikke som bare kan flyttes

  3. Gjennomføres Thorkildsens ønsker om færre sykehjem, svekkes eldreomsorgen i Oslo | Svendsen og Elgsaas

  4. Hvorfor jeg flykter fra yngre leger | Vetle Lid Larssen

Les mer om

  1. Eldreomsorg