Debatt

Kort sagt, tirsdag 25. juni

  • Debattredaksjonen

Sykehusdebatten i Oslo. Aftenposten og Gilde-annonsene. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.


Omfattende prosess om nye sykehus

I et innlegg i Aftenposten 23. juni reiser fire overleger spørsmål om deltagelse og involvering i prosessen om nye sykehus i Oslo. Jeg vil minne om at det de siste årene har vært en omfattende involveringsprosess med fokusgrupper fra fagmiljøene.

Utgangspunktet for dette arbeidet har vært målbildet som ble fastsatt av helseministeren i 2016, og dermed har oppdraget vært å finne faglige og driftsmessige gode løsninger innenfor denne rammen.

I løpet av det siste året har innspill fra fagmiljøene gjort at vi har endret planene på flere områder, senest i vedtakene fra styrene i Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst den siste måneden. Den omtalte rapporten fra akutt- og traumemiljøet er ikke underslått som det er blitt hevdet fra flere hold, men er behandlet og videresendt med de øvrige rapportene til Helse Sør-Øst. Vi har kommet akutt- og traumemiljøet i møte på flere områder:

• Det er vedtatt å øke pasientgrunnlaget for lokalsykehusdelen på Gaustad til minst 200.000.

• Kirurgiske pasienter skal i tillegg fordeles slik at traumevirksomheten på Gaustad understøttes.

• Det er vedtatt å innlemme høysmitte og trykktank i byggeprosjektets fase 1 på Gaustad.

• Medisinsk beredskap støttes ved at en større andel av toksikologiske og infeksjonsmedisinske pasienter behandles på Gaustad.

Det har vært lange og grundige prosesser med en åpen meningsbrytning som i sum gir oss bedre løsninger. I dette ligger det ikke at alle kan få det slik de helst ønsker. Målet for oss alle er å få til nye sykehusbygg som gir oss best mulige forutsetninger for god pasientbehandling og drift i fremtiden.

Einar Hysing, medisinsk direktør, Oslo universitetssykehus

Trykker dere hva som helst?

Nortura kjører for tiden store annonser over to sider i Aftenposten med budskapet «Står det Gilde på pakka, skal du også være trygg på at dyra har hatt det bra.» På bakgrunn av det som nylig er kommet frem, er dette rett og slett desinformasjon.

Ytringsfrihet er en grunnleggende verdi i vårt samfunn, og det er en uting når noen ønsker å begrense muligheten til å uttrykke meninger man selv ikke liker. Men dette handler ikke om det. Dette handler om feilinformasjon motivert ut fra kommersielle interesser, og burde derfor ikke formidles av noen medier.

Jeg vil helst slippe å abonnere på en avis som trykker hva som helst. Inntil videre tviholder jeg på bildet av en redaksjon med kvinner og menn som kjemper for sannheten med stort mot og sterk vilje. La meg få lov til å holde på det bildet og slippe å havne langt ute på jordet i villfarelse – sammen med Nortura.

Vidar Wie Østlie, samfunnsøkonom

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Aftenposten
  3. Nortura
  4. Sykehussammenslåing
  5. Oslo universitetssykehus (OUS)