Debatt

Antall lærere i Oslo handler om politisk farge | Inga Marte Thorkildsen

  • Inga Marte Thorkildsen
    Inga Marte Thorkildsen
    byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo (SV)

Det tar tid, og det er en krevende oppgave, å snu to tiår med kutt til vekst og satsing, skriver Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap (SV). Foto: Olav Olsen

Det er feil å hevde at syv partier deler ansvaret for at lærertettheten over tid har gått ned. Det ansvaret er høyresidens alene.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Sannheten om Oslo-skolen er like enkel som den er dramatisk: Høyre og de andre borgerlige partiene kuttet skolebudsjettene slik at lærere måtte sies opp. Det rød-grønne byrådet øker skolebudsjettene og ansetter flere lærere.

Aftenposten har den siste tiden publisert tre artikler om antallet lærere i Oslo-skolen. Det har vært merkelig lesning som krever en opprydning.

Det er feil å hevde at syv partier deler ansvaret for at lærertettheten over tid har gått ned. Det ansvaret er høyresidens alene.

Videre får opposisjonen påstå at det nå mangler penger til at skolene kan ansette nok lærere. Det er også feil, det rødgrønne byrådet har sikret hver eneste skole nok penger til å innfri lærernormen.

Les også

Syv ulike partier har sittet med makten i Oslo. Lærertettheten falt og falt.

Betenkelig av Aftenposten

Det er betenkelig at landets største avis lar politikere fra Høyre, Venstre og KrF komme med slike påstander uten å korrigere i tekst eller stille spørsmål om påstanden, særlig når de har fått informasjon om de faktiske forholdene fra byrådsavdelingen.

Det bekymrer meg også at Saida Begum (H) og Hallstein Bjercke (V) tillater seg å late som om det mangler penger til lærernorm i Oslo. Det rødgrønne byrådet arvet en Oslo-skole i økonomisk krise.

Gjennom 18 år med ulike borgerlige byråd ble skolebudsjettene systematisk redusert.

Bare de siste fem årene Høyre styrte, kuttet de 350 millioner i skolen. Det tilsvarer 484 lærerstillinger, og dette er den direkte årsaken til at Oslo var blant de dårligste i landet på lærertetthet.

Startet snuoperasjon

Vår snuoperasjon startet umiddelbart: Vi ansatte 200 ekstra lærere før det ble vedtatt en nasjonal lærernorm. Vi har økt grunnfinansieringen til skolene med 55 millioner, og vi har så langt brukt 40 millioner kommunale kroner for å sikre lærernormen på hver eneste skole i Oslo.

Den er nemlig underfinansiert av regjeringen, stikk i strid med Stortingets vedtak.

Når vi i tillegg regner inn byrådets satsinger på ungdomstrinnet og videregående, har vi totalt tilført Oslo-skolen nærmere 300 millioner i økt årlig budsjett fra vår egen kommunekasse.

Et annet avgjørende grep byrådet tok, var å garantere budsjettmidler til skolene med en gang lærernormen ble vedtatt slik at arbeidet med å rekruttere lærere kunne starte umiddelbart.

Behovet for lærere er enormt

Behovet for lærere i Oslo er enormt. Bare på grunn av økende elevtall og lærere som slutter, må vi hvert år rekruttere 500–600 lærere. Når de rød-grønne satsingene og lærernormen legges på toppen av dette, har vi de siste årene ansatt over 2000 lærere i byen.

Og ja, vi mangler altså fremdeles rundt 170 for å innfri dagens krav til lærernorm, men det skyldes ikke mangel på penger. Det har vi sikret med ekstrabevilgninger til hver eneste skole.

Dette betyr ikke at det er økonomisk velstand på skolene i Oslo. Budsjettene er trange over hele byen.

Det tar tid, og det er en krevende oppgave, å snu to tiår med kutt til vekst og satsing.

Men jeg er stolt over det vi har fått til så langt, og jeg lover elever, foreldre, lærere og rektorer at vi skal fortsette å jobbe det remmer og tøy kan holde, for å få rekruttert alle lærerne vi trenger i Oslo.


  • BAKGRUNN:
Les også

94 av 138 skoler i Oslo har ikke ansatt nok lærere

Les mer om

  1. Lærere
  2. Skole og utdanning
  3. Inga Marte Thorkildsen