Hvorfor er det lurt å sende treåringen i barnehage og holde 13-åringen hjemme? | Maryam Iqbal Tahir

  • Maryam Iqbal Tahir
    Maryam Iqbal Tahir
    Jurist og journalist
Regjeringen klarer ikke å peke på hvilke konkrete, faglige vurderinger som støtter at det er hensiktsmessig å holde elever på 5.–7. trinn hjemme, mens yngre barn går i barnehage og på skolen, skriver debattanten.

Vi får ingen troverdig forklaring fra regjeringen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er fortsatt uklart hvorfor regjeringen vil sende treåringen til barnehagen og holde 13-åringen hjemme.

En ekspertgruppe anbefaler at barnehagene og alle skoletrinnene åpner samtidig, 20. april. Likevel har regjeringen valgt noe annet.

Den klarer ikke å peke på hvilke konkrete, faglige vurderinger som støtter at det er hensiktsmessig å holde elever på 5.–7. trinn hjemme, mens yngre barn går i barnehage og på skolen. Regjeringen gjemmer seg i stedet bak formuleringer som «helhetlig tilnærming».

Maryam Iqbal Tahir er jurist og journalist.

Frykter at åpning ikke er forsvarlig

Når samfunnet gradvis skal åpnes igjen, skulle man tro at det var best å starte med de barna som klarer å følge helsemyndighetenes råd om hyppig håndvask, desinfisering og avstand. Og ikke barnehagebarna, som blir oftere syke enn barn som ikke går i barnehage.

Selv om kunnskapsminister Guri Melby (V) sier at foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at åpningen skjer på en forsvarlig måte, er det bare én av tjue privateide norske barnehager som mener det er riktig å åpne for full ordinær drift første uke etter påske.

Samtidig frykter over halvparten av barnehagene at de kan bli presset til å åpne før det er forsvarlig. Det går frem av en undersøkelse som Private Barnehagers Landsforbund har gjort blant sine medlemmer.

Les også

Aftenposten mener: Fakta, ikke frykt, må styre gjenåpning av skoler og barnehager

Dilter etter Danmark?

Slik smittesituasjonen er i Norge nå, er det i utgangspunktet veldig liten risiko for at covid-19-syke barn vil spre smitte i barnehager, har fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sagt.

Mange er likevel redde for å sende barna tilbake til barnehage og skole. Nær 40 prosent av foreldrene svarer at det er utrygt å skulle sende barna tilbake, viser en undersøkelse utført av Kantar på oppdrag av TV 2.

Det som skaper tvil og usikkerhet, er hva de helsefaglige konklusjonene bygger på. Myndighetene sier at vi kan være trygge, men forklarer ikke hvorfor de har tatt de beslutningene de har tatt. Da er det lett gjort å spørre seg om myndighetene bare dilter etter Danmark.

Gir ikke mening

Hvis det er slik at man ønsker at det ikke skal bli for mange barn på skolen samtidig, er det uklart hvorfor 1.–4. trinn ikke holder seg hjemme, mens 5.–7. trinn drar på skolen.

Når helseminister Bent Høie (H) og justisminister Monica Mæland (H) mener det er lettere å ha hjemmeundervisning for 5.–7. trinn enn for 1.–4. trinn, gir det ikke mening. Blir ikke læringskravene vanskeligere jo eldre barna blir og ikke motsatt?

Det koster samfunnet milliarder å holde barnehager og skoler stengt. Hjemmekontor og hjemmebarnehage fungerer ikke optimalt. Det finnes også barn som bor i trange hjem, eller som ikke har det bra hjemme.

Les også

Femteklassinger trenger også åpne skoler | Kjetil B. Alstadheim

Tillit og trygghet

Det er ingen tvil om at det er dyktige mennesker med fagkompetanse som tar de ulike vurderingene for landet vårt nå, men det hjelper lite om myndighetene ikke lykkes med å få folk til å tro på dem.

Regjeringen bør ikke bli overrasket om flere holder barna sine hjemme. Større åpenhet omkring de vurderingene som er tatt, vil skape mer tillit og trygghet.

Myndighetene kan starte med å gi en troverdig forklaring på hvorfor det er lurt å sende treåringen i barnehage og holde 13-åringen hjemme.

Les også

Oslo-byrådet følger de nasjonale retningslinjene