Debatt

Norsk ruspolitikk er helt av sporet

  • Martin Haraldsen
LAR får ikke løst opp rusmiljøene på grunn av sitt rigide kontrollopplegg. Det optimale er å spre behandlingen på flest mulig fastleger, som kan stabilisere med Subutex, skriver Martin Haraldsen.

Norge lytter ikke til erfaringen fra EU-landene, som vi avgir statistikk til. Vi kjører vårt eget løp.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I en kronikk 8. april om narkotikapolitikken villeder Senter for rus— og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo det norske folk. To professorer (Helge Waal og Thomas Clausen) bagatelliserer de dramatisk høye norske overdosetallene:

«Det er riktig at antall overdosedødsfall er relativt høyt, men ikke at vi skiller oss vesentlig fra andre land i Nord-Europa. Internasjonal statistikk på området er sterkt preget av flere svakheter. Antallet overdosedødsfall i Norge i 2013 var 234 og av disse ble under én tredjedel primært tilskrevet heroinbruk. «Heroindødsfallene» er i virkeligheten drastisk redusert de siste årene.»

Overdosedødsfall

Norge har fortsatt «russcener» (Plata), mens Europa er omtrent fri for det, som ses av overdoseutviklingen.

Frankrike (og Portugal/Tsjekkia) har fått redusert overdosene til én tredjedel av EU-snittet, mens vi har ligget høyest/nest-høyest med fire ganger over siden 1998, da det dyre LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) startet.

Det sære LAR

I likhet med andre land gir vi metadon og Subutex mot heroin-abstinensene. Det er måten å organisere behandlingen på som er ulik. LAR, fra sine klinikker tilknyttet helseforetakene, overstyrer leger og pasienter. Tre EU-land er eksempler på det motsatte: Frankrike, Portugal og Tsjekkia, der allmennlegene oppmuntres til å forskrive det lite farlige Subutex, Frankrike fra 1996.

Som én av flere norske leger som også har gjort tilsvarende ved å trosse LAR, har jeg sett frapperende resultater i Sandefjord:

Overdosene forsvinner, og bo— og arbeidsevne øker.

Subutex «på avveie» hjelper andre til å komme vekk fra heroin, slik at de også kommer seg til lege. Medisinen foretrekkes langt fremfor heroin, som raskt nærmest kan forsvinne fra en hel by. Som i Frankrike skulle slike legebesøk være gratis, så vel som Subutex.

Martin Haraldsen

Waal var kritisk til LAR og politikere i et europeisk fagtidsskrift i 2007: «Central authorities have decided to keep the core structure of the programme.» Uten å være bare kritisk mot metoden var det mye negativt: (min redigering): Det er kostbart, kontrollbasert, rigid, med underliggende strukturelle problemer. Det er ikke i tråd med den europeiske holdningen til skadereduksjon. Få kommer i arbeid.Saken er at av de få som har et arbeid ved oppstart i LAR, mister halvparten jobben i løpet av fem år (SIRUS 2012).

Fastlegen

LAR får ikke løst opp rusmiljøene på grunn av sitt rigide kontrollopplegg. Det blir da nær umulig å greie avvenning, som krever et trygt miljø å lene seg mot, da overdosefaren ellers er overhengende.

Det optimale er å spre behandlingen på flest mulig fastleger, som kan stabilisere med Subutex og beroligende medisiner (i nedtrapping).

Ved vedvarende sterk motivasjon kan avvenning på institusjon forsøkes, etter forutgående Subutex-nedtrapping hos fastlegen.

Jeg har mer inngående omtalt narkotika-behandling i en artikkel i tidsskriftet Minerva 17. mars. Jeg foreslår der at fastlegene gis ansvaret – som for alle andre pasienter, og at LAR integreres i psykiatrien.

Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter


Informasjon om tallene i grafen:

Jeg har utarbeidet tallmaterialet basert på tall fra EUs narkotika-byrå i Lisboa i mange årsrapporter: EMCDDA

http://www.emcdda.europa.eu/publications

SIRUS melder til EMCDDA, og de siste par årene har jeg fått overdosetallet derfra (www.sirus.no).

Det er noen få EU-land jeg ikke har tatt med, bl.a Romania med litt usikre tall. Forholdet mellom Norge og EU-snittet stemmer ganske bra.

Befolkningsstørrelsen for de enkelte år i det enkelte land har jeg fra Eurostat: http://ec.europa.eu/health/indicators/echi/list/index_en.htm#id1

EMCDDA oppgir i noen tabeller kun totaldødeligheten, så jeg har måttet beregne mange slike tall relatert til befolkning. Der EU har kommet med slike relative tall, har de delt overdosetallet på befolkning mellom 15 og 64 år (det aktuelle aldersspennet), mens jeg har brukt totalbefolkningen, som er lettere/raskere å bruke. I sammenligningen mellom land betyr ikke forskjellen noe.

Les også

  1. Kronikk om rusavhengighet: Jeg har gått meg vill – og husker ikke veien tilbake

  2. Generasjon prestasjon. Generasjon perfekt. Generasjon politisk korrekt.

  3. «Arild kan bli beviset på at man kan snuble og reise seg igjen»

Les mer om

  1. Debatt
  2. Narkotika
  3. Narkotikapolitikk
  4. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)