Debatt

Sjef ved Fertilitetsklinikken skriver: Barnløse kvinner må slippe eggdonasjon

  • Arne Sunde
Jeg mener at Bioteknologirådet burde tillatt eggdonasjon fra fruktbare, frivillige donorer, slik praksisen er i mange andre europeiske land, skriver Arne Sunde. ILLUSTRASJONSFOTO:

Bioteknologirådets forslag om å åpne for eggdonasjon i Norge er så lite gjennomtenkt at de heller burde sagt nei.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg laget et av Norges første prøverørsbarn, og mener at både eggdonasjon og surrogati burde vært tillatt for lenge siden. Nå anbefaler Bioteknologirådet at eggdonasjon skal bli lovlig i Norge. De foreslår at det er kvinner som selv trenger hjelp til å bli gravide som skal gi bort egg til andre. Men kvinner som er til behandling for barnløshet har nok med seg selv. De må få slippe å donere egg.

Flertallet i Bioteknologirådet begrunner sitt standpunkt med at det er et sterkt ønske fra mange barnløse om å behandle infertile kvinner og menn likt når det gjelder tilgang til donasjon. Sæddonasjon har lenge vært praktisert, og nå vil Bioteknologirådet også tillate eggdonasjon. Det fremste argumentet er at dette kan hjelpe enkelte kvinner med å få et etterlengtet barn.

Arne Sunde

Det er flott, men så kommer spørsmålet om hvor man skal hente eggene fra. Da går Bioteknologirådet i den samme fellen som mange land har gjort når de åpner for eggdonasjon.

Omfattende prosess for kvinnen

Det er en relativt omfattende prosess å donere egg. Kvinnen må gjennom hormonbehandling og i narkose når eggene skal tas ut. Da er det lett å tenke at man skal ta eggene som er lettest tilgjengelig – nemlig fra de kvinnene som er til behandling for barnløshet likevel og så må gjennom denne prosessen uansett.

Da Danmark åpnet for eggdonasjon, var det modellen som nå foreslås i Norge de begynte med. Danskene forlot dette fort. Bakgrunnen er tosidig:

1: De barnløse er mindre fruktbare. I praksis viser det seg at i gjennomsnitt er eggene dårligere.

2: De barnløse trenger eggene sine selv.

I tillegg oppstår det et dilemma, og dette vet vi fra før, når donor ikke ble gravid, mens hun som fikk eggene ble gravid.

Ettersom eggdonasjon foreslås som åpen, betyr det at barnet har rett på å få vite hvem donor er. En kvinne som ikke selv ble gravid, kan risikere at det 25 år senere står et barn som hun er donor til på trappen. Det er for mye å forlange av disse kvinnene at de skal måtte forholde seg til dette. Ingen leger som kan si hvilke egg som er best.

Donor kan rammes

Når vi har ti egg, så vet vi ikke hvilke egg det blir barn av. Det står ikke skrevet på utsiden. La oss si at kvinnen gir bort fire av ti egg, og det var de fire eggene som var best. Da har vi plutselig tatt fra donor muligheten til å bli gravid selv. Det er en situasjon vi ikke skal sette oss i.

En teknisk mulighet er at det går an å gi bort eggene midlertidig ved at de donerte eggene fryses ned inntil donoren selv har fått de barna hun ønsker. Hvis donor ikke er blitt gravid etter fem år, så kan hun velge å bruke dem selv eller gi dem bort. Da kan man etablere en slags eggbank, men da står vi der med mange egg i en bank som vi ikke kan bruke i mange, mange år.

En slik mulighet lar seg gjennomføre, rent teknisk, men vil kreve mye arbeid og være lite praktisk.

Egg fra friske, fruktbare kvinner

Jeg mener at Bioteknologirådet burde tillatt eggdonasjon fra fruktbare, frivillige donorer, slik praksisen er i mange andre europeiske land. Da får vi gode egg, som gir en effektiv behandling. Det blir heller ikke noe krysspress for de barnløse kvinnene. Det er faktisk kvinner som har lyst til å donere egg. Og noe av hensikten med å tillate eggdonasjon i Norge bør være at man sikrer at barnet kan vite hvem eggdonor er.

For at norske par skal velge eggdonasjon fra Norge, må vi ta skrittet helt ut og legge forholdene til rette for at eggdonasjon er like god som i utlandet. I Spania utføres mer enn halvparten av alle eggdonasjoner i Europa. De gjør det profesjonelt og trygt.

Mange norske par drar også til Finland og de baltiske land. Med det som nå foreslås i Norge, kommer norske par til å fortsette med å lete etter muligheter ute i verden. Da mister ofte det barnet som vokser opp muligheten til å vite hvem donor er.

Motvilje blant legene

Reaksjonene fra fagmiljøet viser at legene er svært lite lystne på å sette opp eggdonasjon under de forutsetningene som Bioteknologirådet foreslår. Det er lite vits å etablere et system som ikke fungerer. Vi som jobber med dette vet det.

Bioteknologirådet burde sett mer på hvordan systemet for eggdonasjon fungerer i andre land. Forslaget bærer preg av en hestehandel, og det er synd.

Twitter: @arnesunde

Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

  1. Forslag om å tillate eggdonasjon møter hard kritikk

  2. #Anbefalt: «Gammelkonservative fordommer» fra VG

Les mer om

  1. Debatt