Debatt

Burkini på barn er fremgang for islamisme - og tilbakeslag for likestilling | Mina Bai

  • Mina Bai, norsk-iransk forfatter og samfunnsdebattant

Islamister og ultrakonservative muslimer må ikke få lov til å dytte sin ukultur på oss under trylleformularet «religion».

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Layla Ayoub roser i et debattinnlegg i Aftenposten Finnsnes skoles innføring av barne-burkini (heldekkende badedrakt)

At hun deler sine egne synspunkter er prisverdig, men jeg gremmes over tankesettet hennes.

Hun kaller seg heldig som i sin i barndom slapp svømmeundervisning på skolen, hun roser adskilte kvinnestrender i Libanon fordi hun fikk lov å svømme der.

Hun mener at siden vi i Norge har religionsfrihet, må vi akseptere alt grums som blir dyttet på oss i religionens navn.

Barnehijab er produkt av islamisme

Det er dessverre en ny trend at enhver ukultur skal kunne dyttes på samfunnet under dekke av religionsfriheten.

Islamnet har fått klippekort i mediene, hvor de får misjonere for død over vantroende, homofile og utro kvinner. Og så har vi kvinner som Ayoub som misjonerer for barnehijab og barneburkini og kaller det rett til religionsutøvelse.

Barnehijab er et produkt av islamisme

Jeg har selv bakgrunn fra en svært troende muslimsk familie. Da jeg vokste opp hadde ingen i min familie engang hørt om barnehijab.

Først etter svære bølger av islamisme og den islamske revolusjonen av 79, der vi ble tvangs-islamisert, ble hijab obligatorisk overalt, og jentene måtte gå med barnehijab på skolen.

Barnehijab er et produkt av islamisme.

Islamistene dekker seg bak religionsfriheten, og i Vesten er en god del muslimer, akademia, media og politikere deres nyttige verktøy. En god del er ikke klar over det og ser ikke konsekvensene.

  • Les Ayoubs innlegg her: Burkini i badetimen er et inkluderende tiltak.

Menn og kvinner ser ikke hverandre som mennesker

Religion kan være mye og mangt. For noen er omskjæring av kvinner utøvelse av religion, for andre er tvangsekteskap og æresdrap religion. Noen gifter bort sine pikebarn til godt voksne menn og mener de følger Guds påbud.

Storsamfunnet må kunne vise handlekraft. Det er en samfunnsoppgave å sette premissene for hvordan borgerne skal oppføre seg.

Islamister og konservative muslimer må ikke få lov til å dytte sin ukultur på oss under trylleformularet «religion»

Islamister og konservative muslimer må ikke få lov til å dytte sin ukultur på oss under trylleformularet «religion».

Forøvrig er ikke barnehijab et islamsk påbud.

I mitt land Iran, hvor islamisme som politisk ideologi først ble introdusert og iverksatt, har vi kvinnestrender, kvinnebusser, kvinnevogner på metroen, kvinneavdelinger på en del kinoer og restauranter.

Vi hadde intet av dette før den islamske revolusjonen. Jo flere slike tiltak, desto mer anstrengt blir forholdet mellom kjønnene.

Menn og kvinner lærer ikke å se på hverandre som mennesker, men som skapninger av det andre kjønn.

Vi skal skilles, dekkes til og skjules for hverandre av frykt for seksuell omgang og moralsk fordervelse. Jo mer vi dekker til og adskiller, desto mer umulig blir likestilling.

Veien mot kjønnsapartheid

Kvinnestrender i Iran og Libanon er ikke likestilling, men kjønnssegregering, der menn er lystige dyr og kvinnene uskyldige ofre.

Iran med sine adskilte strender og kjønnsapartheid bør ikke være idealet for integrering i verdens mest likestilte samfunn.

Og barne-burkini med sin seksualisering av jentebarns kropp, er ikke veien å gå for å integrere våre nye borgere.

Det er en fremgang for islamismen, som ikke må forbli uimotsagt. Vi trenger kunnskap og holdningsarbeid.

Jeg selv er et produkt av et slikt samfunn, men til tross for at jeg regner meg som frigjort, hender det fremdeles at jeg har problemer med å betrakte menn som kompiser og kolleger.

Barnehijab og barne-burkini er i det lange løp veien mot kjønnsapartheid

Barnehijab og barne-burkini er i det lange løp veien mot kjønnsapartheid, mot et samfunn der man adskiller mennesker etter kjønn og grupperer dem i to fra barndommen av.

Det er oppskriften på mislykket integrering og veien til parallellsamfunn som dyrker andre prinsipper enn storsamfunnet.

Det er et tilbakeslag for likestillingen.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger
Facebook og Twitter


Mer om saken:


Hør podkast med tre skamløse arabiske jenter

– Vi er de skamløse arabiske jentene, og vår tid begynner nå, skrev Nancy Herz (20) og Sofia Srour (21) på Si ;D.

Sammen med Amina Bile (17) diskuterer de skam og ære i denne podaksten. Bile ble så inspirert av Srour og Herz at hun selv valgte å stå frem som skamløs.

Hør den med ett klikk her:

Les mer om

  1. Libanon
  2. Religion
  3. Iran
  4. Islam i Norge
  5. Kvinner
  6. Islam