Aldersgrense for sosiale medier er en bjørnetjeneste, Ane Dahl Torp | Michael Jacobs

Spørsmålet bør ikke være ja eller nei til sosiale medier, for allerede ved 10-årsalderen har omtrent alle mobiltilgang, skriver artikkelforfatteren i sitt svar til Ane Dahl Torp.

Man lærer ikke å svømme ved å unngå vannet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Skolen bør håndheve aldersgrenser på 13 år for sosiale medier, argumenterer Ane Dahl Torp.

Les også

Les hennes innlegg: Skolen bør ha en holdning til sosiale medier | Ane Dahl Torp

Å tro at barn ikke vil ha sin personlige debut på sosiale medier før de er tenåringer, er en forenklet løsning. Spørsmålet bør derfor ikke være ja eller nei til sosiale medier, for allerede ved 10-årsalderen har omtrent alle mobiltilgang.

Å integrere barna i verdensveven

Uriktig bruk av sosiale medier kan føre til at noen føler seg utenfor. Derfor er det så viktig at vi bruker både skole og hjem for å sikre fornuftig bruk av digitale plattformer og hvordan vi integrerer barna i verdensveven.

På lik linje med svømming, seksualundervisning og kosthold, er også kommunikasjonskompetanse opplæring som forbereder barna på fremtiden, uavhengig av bransje, fag og sosial rang.

Kunnskapsløftet er allerede forbigått

Digital kompetanse er en av de grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet. Allikevel er dette fortsatt opp til hver enkelt kommune, og barnas kompetanse ofres dersom de ikke bor i en kommune som har økonomi til å satse.

Utviklingen har allerede forbigått Kunnskapsløftet anno 2005. Klasseskillet oppstår når elevene møtes og skal sidestilles uavhengig av hva de har i skolesekken.

Det er bra at regjeringen varslet 450 millioner kroner til tiltak for å løfte interessen for realfag blant de yngste elevene. Her bør det investeres, ikke bare i teknologisk utstyr, men også i opplæring av lærerne i beste praksis.

Endeløst og nådeløst

Internett er anarkistisk, ende- og nådeløst. Nettvettprat er ikke nok for å nå statens mål.

Man lærer ikke å svømme ved å unngå vannet. Kildevurdering og medieproduksjon er læringsmål for 7. trinn. Det samsvarer dårlig at vi setter tidens utvikling på vent i klasserommet. Lærerne må få kunnskap om korrekt skikk og bruk på nett og dertil sikker surfing.

Det er opp til de voksne å sørge for at barna stiller rustet til det samfunnet de allerede er en del av, og skolen skal reflektere tiden vi lever i. En aldersgrense på opplæring i sosiale medier er en bjørnetjeneste som resulterer i et klasseskille i enhetsskolen.

VIDEO: «Blir jeg også manipulert? Og er dette årsaken til ubehaget jeg føler?»