Debatt

Det er typisk norsk ikke å avdekke familievold blant etnisk norske

  • Anonym
Poltiet fortalte meg at psykisk vold var vanskelig å bevise, skriver artikkelforfatter.

Jeg anmeldte min etnisk norske eksmann for vold mot våre felles barn, men opplevde en bagatellisering av volden jeg beskrev.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Noen utregninger i artikkelen er rettet i etterkant av publisering. Artikkelforfatter hadde skrevet at ca. 90 prosent av all familievold foregår i etnisk norske familier, og totalt er 300.000 familier og 110.000 barn rammet i Norge. Riktig prosent er 84, og totalt 150.000 familier er rammet.

Det ble også skrevet at det forekommer familievold i 37.000 familier i Oslo. Riktig antall er 15.600.

Aftenposten har rettet oppmerksomheten mot vold mot barn i innvandrerfamilier. Flertallet av dem som dømmes for vold mot barn i Oslo, har innvandrerbakgrunn, og Aftenposten skriver på lederplass 5. mars at dette må få konsekvenser.

Ja, jeg er helt enig i at dette må få konsekvenser, men kanskje ikke de samme som Aftenposten ser for seg?

Aftenposten etterlyser at man skal finne ut hvem som slår, men dette er det allerede forsket på: To nye studier viser at etnisitet ikke er en viktig faktor.

Ca. 84 prosent av all familievold forgår i etnisk norske familier, og totalt er 150.000 familier og 110.000 barn rammet i Norge.

Har opplevd vold i barndommen

Aftenposten spør også om hvorfor foreldre utøver vold mot barna sine, og her er svaret både enkelt og brutalt: Ifølge kriminolog Vibeke Ottesen er vold menneskelig.

Hun påpeker at mange av dem som utøver vold mot partner eller barn, selv har opplevd vold i barndommen: Kontroll, dominans og tillært adferd er kjernen i familievold, enten utøverne er norske eller ikke.

Vold faller altså helt naturlig for voldsutøvere.

De trenger ikke gå på kurs for å lære det, og de får som regel lov til å fortsette fordi ofrene, både voksne og barn, er ute av stand til å stoppe volden alene.

Vold faller helt naturlig for voldsutøvere. De trenger ikke gå på kurs for å lære det

Så i tillegg til å spørre, som Aftenposten gjør, om hvorfor noen utøver vold mot familien sin, må man spørre: Hvorfor får den fortsette?

Svaret på dette spørsmålet er helnorsk: Det er typisk norsk å verne veldig sterkt om privatlivets fred.

Det er typisk norsk ikke å avdekke familievold blant etnisk norske.

Tilbake til vold mot barn i Oslo: I 2015 var det bare 652 anmeldelser av familievold i hele Oslo. Dette er et dramatisk lavt tall sammenlignet med antall familier i Oslo hvor det forekommer familievold: 15.600.

Hva skal vi gjøre med det?

Aantall anmeldelser er én ting, antall domfellelser er noe annet. Jeg mistenker at politiet, dessverre, tar minste motstands vei, når det gjelder familievold.

Det er i hvert fall min personlige erfaring. De legger ressursene i saker med klare bevis, og åpenbar fysisk vold er lettest å ta tak i.

Krisesenterleder:

Les også

Vold fra etnisk norske kan være mye vanskeligere å bevise

Psykisk vold øker i omfang

Jeg meldte min etnisk norske eksmann til politiet for psykisk og fysisk vold mot våre felles barn, men opplevde en bagatellisering av volden jeg beskrev.

Senere beskrev barnevernet farens oppførsel som alvorlig, men politiet valgte å henlegge saken uten reell etterforskning, siden eksmannen min benektet alt.

De sa at psykisk vold var vanskelig å bevise, og sakkyndige kunne man ikke stole på.

Dette betyr at ofre for psykisk vold er rettsløse. Skal det være slik? Kjenner politiet til forskning som viser at psykisk vold øker i omfang, nettopp fordi voldsutøverne vet at det er lettere å komme unna da?

Ofre for psykisk vold er rettsløse

I Oslo har man tilsynelatende valgt minste motstands vei: De avdekker den volden som er lettest å avdekke, i de mest synlige befolkningsgruppene.

Hvorfor har de ikke en tilsvarende innsats mot rikmannsfamilier og etniske nordmenn hvor det store flertallet av ofre er?

Aftenposten kjenner forfatterens identitet


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Mer om tematikken?

De to søstrene og familien levde i et terrorvelde hjemme:

Les også

I 15 år var hverdagen til søstrene preget av vold og trusler. Gjerningsmannen var deres egen far.

Krisesenterleder:

Les også

  1. På Stovner er syv anmeldte familievoldssaker på en uke vanlig - de er nesten tomme for voldsalarmer

  2. Han er ett av minoritetsbarna som avhøres ved barnehuset

  3. Horne og Tajik: Åpner for å kartlegge vold basert på etnisitet

  • Denne saken er blant temaene i ukens Aftenpodden. Hør og abonner via Itunes på telefonen din her, via desktop her, eller lytt herfra med ett klikk:

Les mer om

  1. Vold mot barn
  2. Debatt
  3. Politiet