Debatt

Dagens kortinnlegg | søndag 7. januar

  • Debattredaksjonen

I dagens korte innlegg diskuteres lojalitet i AP og RIngeriksbanen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Er det riktig å tie?

Hadia Tajik er blitt beskyldt for illojalitet for hvordan hun har opptrådt i Giske-saken. For det første synes jeg det står respekt av måten hun har forholdt seg til varslerne.

Til den/ de som anklager henne for illojalitet:

Til hva og til hvem skal hun vise lojalitet? Giske? Hun fremstår faktisk som en god representant for Ap akkurat nå! Det kan man trygt si Ap trenger. Bekymringsfullt at der er de i Ap som synes det riktige og lojale hadde vært å tie. Det virker som om det er hva mange lojale i Ap har gjort i lang tid.

Bjørn Olsen, Fredrikstad


Våre barnebarn og oldebarn vil gremmes

Ny Ringeriksbane uten mulighet for stasjon på Avtjerna i Bærum vil være et uopprettelig feilgrep av historiske dimensjoner.

Avtjerna er et viktig område for fremtidig boligbygging i Bærum kommune. Med Ringeriksbanen rett forbi ligger alt til rette for en stasjon her før boligene bygges. Men allikevel kan det skje at Ringeriksbanen sendes i tunnel forbi, uten fremtidig mulighet for å etablere en stasjon.

Da vil Bærum og bybåndet rundt Oslo gå glipp av et nytt bysenter på størrelse med en middels norsk småby.

I Bærum har de folkevalgte sagt at man ønsker stasjon og utbygging på Avtjerna. I Akershus fylkesting er støtten til stede, med fortsatt moderat. Og så ligger det tilsynelatende mye makt hos Bane Nor, ansvarlig for byggingen av Ringeriksbanen.

Bane Nor anbefaler ikke stasjon på Avtjerna, blant annet fordi det ikke er ferdigregulert for boligbygging.

Nå hviler ansvaret på de statlige myndigheter. Det er Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet som bestemmer.

Vi som jobber med samfunnsutvikling i Asker og Bærum ser det skrikende behovet for rimelige boliger.

Vi kan ikke sende toget i tunnel forbi en av regionens viktigste boligreserver for kommende generasjoner. Gjør vi det, vil våre barnebarn og oldebarn gremmes.

Søren Pedersen, prosjektdirektør Asker og Bærum Boligbyggelag AL


Les mer om

  1. Kort sagt
  2. E18
  3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  4. Samferdselsdepartementet
  5. Asker