Hva er Høyblokka verdt?

  • Halvor Mehlum
Det er selvfølgelig riktig at det i norsk praksis for bygningsvern ikke er mulig å finne et sammenlignbart prosjekt som tilsier vern. Det er imidlertid like riktig at det er umulig å finne et sammenlignbart prosjekt som tilsier riving, skriver professor i samfunnsøkonomi.

Spørsmålet er om Norge er villig til å bruke 13 millioner i året for å sikre at Høyblokka blir stående.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Utrederne bak konseptvalgutredningen for et fremtidig regjeringskvartal la 27. juni frem sin konklusjon om at den mest samfunnsøkonomiske løsningen var å rive Høyblokka.

Beregninger viste at i det lange løp vil de samlede kostnadene knyttet til å beholde Høyblokka overstige rivings— og nybyggingsalternativet med 400 millioner kroner.

Vanskelig å sette prislapp på vern

Halvor Mehlum, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo

Dette beløpet ble holdt opp mot verdien av vern. Utrederne skriver følgende på side 114: «Det er vanskelig å sette prisen på hva man er villig til å betale for vern, men prisen man er villig til å betale øker med styrken i vernet. Det finnes lite praksis fra tilsvarende prosjekter hvor et bygg er foreslått vernet, men samtidig fremstår i samme tilstand som Høyblokken. Det er derfor umulig å gi en eksakt verdi på verneverdien av dette bygget».Og videre: «Utreder kan ikke finne holdepunkter fra praksis i andre prosjekter som tilsier at kostnadene ved bevaring av Høyblokken skal kunne legitimeres».

Finnes ikke lignende saker

Det er selvfølgelig riktig at det i norsk praksis for bygningsvern ikke er mulig å finne et sammenlignbart prosjekt som tilsier vern. Det er imidlertid like riktig at det er umulig å finne et sammenlignbart prosjekt som tilsier riving.

Uten etablert praksis i den ene eller andre retningen, må man gå bredere ut for å anslå hva samfunnet vil kunne være villig til å betale for vern av Høyblokka. For å finne pengebruk i samme størrelsesorden, kan det være hensiktsmessig å dele de 400 millionene opp i årlige beløp.

Les også

Høyblokkas arkitektur symboliserer ikke de verdiene vi er stolte av

Slik utrederne regner, er en totalsum på 400 millioner kroner tilsvarende et årlig beløp på 13 millioner kroner. Spørsmålet er altså om det at Høyblokken skal få stå år etter år er verdt mer eller mindre enn 13 millioner kroner pr. år.

Sivilisert nasjon

Det årlige statsbudsjettet er fullt av konkrete eksempler på hva det norske samfunnet årlig bruker sine millioner på. Norge bruker blant annet store beløp for å sørge for rettssikkerhet og human kriminalomsorg.

Les også

Fri oss fra Høyblokken

Som en sivilisert nasjon bruker for eksempel det norske samfunnet årlig fem millioner på å sikre at Anders Behring Breivik får et akseptabelt fengselsopphold. Spørsmålet er om Norge som en sivilisert nasjon også er villig til å bruke 13 millioner i året for å sikre at Høyblokken blir stående.