Debatt

Kjønnsforskere misliker en viss type funn om likestilling. Det gjør ikke empirien mindre gyldig. | Pål Kraft

  • Pål Kraft
    instituttleder, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
Bestselgende selvhjelpsforfatter og professor i psykologi, Jordan Peterson, under sitt utsolgte foredrag i Konserthuset i oktober.

Kvinner er mer interessert i mennesker. Menn er mer interessert i ting.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kjønnsforsker Øystein Gullvåg Holter besværer seg over professor Jordan Petersons beskrivelse av det nordiske arbeidsmarkedet.

Kvinneandelen er høy i yrker som har mest med mennesker å gjøre (helse, sosial og undervisning), men lav i yrker som har mest med ting å gjøre (STEM: science, technology, engeneering, mathematics).

I yrker som er en blanding av ting og mennesker, ser man en jevnere kjønnsfordeling. SSB dokumenterer stadig at det finnes et kjønnsdelt arbeidsmarked innen denne type yrker.

Pål Kraft er professor og instituttleder ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Høyere lønn, høyere risiko

Tidsskriftene Science, Nature og Psychological Science har nylig publisert studier som kaster lys over dette. Forskningen viser at jenter gjør det bedre enn gutter på skolen både i språkbaserte fag og STEM.

Jentenes forsprang er større i språkfag enn i STEM. De har dermed en relativ konkurransefordel, som er størst i disse fagene.

Gutter opplever at de har sin relative styrke i STEM, selv om de er dårligere enn jentene. Guttene sier at de er mer interesserte i STEM enn i språkfag.

Norden preges av høy levestandard, små lønnsforskjeller og stor grad av sosial sikkerhet. I disse landene velger jenter bort STEM-yrkene i større grad enn i land med lavere levestandard, større lønnsforskjeller og mindre sosial sikkerhet. STEM-yrkene har typisk høyere lønn, men også høyere risiko.

Et flertall innenfor disse fagene arbeider innenfor privat sektor, som preges av mer usikkerhet, færre velferdsgoder og større konkurranse. Kvinner i Norden velger seg i større grad enn menn til offentlig sektor.

Peterson har over halvannen million følgere på Youtube-kontoen sin. 90 prosent av publikumet hans er menn, ifølge ham selv.

Velferdsstatens betydning

Forskning viser at sammenlignet med menn er kvinner mer interessert i mennesker, mens menn er mer interessert i ting. Menn er også noe mer kompetitive, risikosøkende og materialistiske enn kvinner.

I land med sterk velferdsstat, der menneskeyrkene er en del av det offentlige, vil dette gi kunne gi seg utslag i et kjønnssegregert arbeidsmarked, men bare i yrker der disse forholdene er relevante.

Kombinasjonen av kjønnenes relative kompetansefordel, deres ulike personlige preferanser, velferdsstat og stor offentlig omsorgs- og utdanningssektor, bidrar til det kjønnssegregerte arbeidsmarkedet man ser innenfor menneske- og STEM-yrkene. Jenter og gutter velger i disse landene yrke ut fra personlige preferanser.

Les også

Peder Kjøs: Barnløse menn trenger ikke tips fra meg eller Jordan Peterson om å skaffe seg utdannelse og kjøpe klærne sine selv.

Mer likestilling, mer kjønnsdeling

I land med mindre velferdsstat, større sosial usikkerhet, større lønnsforskjeller og mer privat omsorgssektor må kvinner i mindre grad la personlige interesser styre yrkesvalget.

Strukturene tvinger kvinnene i andre retninger. Dermed blir disse yrkene mindre kjønnssegregert i slike land. Dermed får man det paradoksale funnet at i de landene som har kommet kortere i likestillingen, er disse yrkene mindre kjønnssegregerte enn i land der man har kommet lenger i likestillingen.

Kjønnsforskere liker ikke denne type empiriske funn. Virkeligheten burde ikke være slik. Det gjør ikke empirien mindre gyldig. Og likestilling innebærer vel at kvinner er frie til å velge ut fra sine preferanser og interesser?

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Likestilling
  2. Kjønnsroller
  3. Arbeidsmarkedet
  4. Kjønn