Debatt

#VierSimon | 69 ansatte ved Hellerud videregående skole

  • Opprop

Mange lærere benyttet 1. mai til å gi sin støtte til Simon Malkenes og større ytringsfrihet i Osloskolen. Foto: Alf Roar Rasmussen

Du har også vår fulle støtte, Simon Malkenes.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi støtter lærerne ved andre videregående skoler i Oslo når de skriver at de er enige i at Simon Malkenes er blitt utsatt for urimelig behandling etter at han kritiserte inntakssystemet i Osloskolen.
For oss fremstår det som at ledelsen i Osloskolen har en mangelfull forståelse av retten til og verdien av frie ytringer blant de ansatte.

Vi er bekymret for at dette på sikt vil kunne undergrave kvaliteten på undervisningen og arbeidsmiljøet til elever og ansatte.

Mange ansatte i Osloskolen kan kjenne seg igjen i Malkenes’ beskrivelse av egen arbeidshverdag, og vi er bekymret på elevers og ansattes vegne.

Til slutt ønsker også vi å referere til Arbeidsmiljøloven, kapittel Krav til Arbeidsmiljøet, §4-3, der det står at arbeid «skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas».

Vi kan ikke se at dette er gjort i saken Simon Malkenes.

69 ansatte ved Hellerud videregående skole:

Trond E. Urdal, Renate Valand, May Helen Tøsse, Thale Molvær, Kirsten Skauli, Hilde Marchesi, Helene Studsrud Olsen, Espen Dragenes, Elisabeth Sand, Vivi Hurlen Evang, Erling Midtgard, Maria Flaten Gunstad, Astrid Nyheim, Ida Svela, June Hay, Gaute Fjeldstad, Anne Grethe Lauritzen, Boriana Øhman, Jeanette Berg, Jan Egil Omholt, Roger Pettersen, Johanne Skjerven, Siri Flatekval, Szilvia Bajan Skog, Heidi Stensrud, Trond Syverud Dietz, Atle Osvold, Terje Vilno, Bengt-Werner Englund, Sofie Haug Changezi, Betim Vrenezi, Glenn Johnsrud, Liv Justad, Hedvig Odland, Kristin Akre, Hilde Nordnes Gjestenli, Atle Alund, Stine Wærnes, Elin Lødding, Jenny Aasen, Erling Telhaug, Rolf Jørgensen, Caroline Skar, Susanne Krømer, Anders Bogen, Rune Sønderby, Tom Willy Pettersen, Thomas Iversen, Kjersti Blopp Grønning, Sjur Martin Alsåker, Theresa de-Jesus Rios-Paredes, Ola Halvorsen, Grethe Myklebust, Dag Arne Midtland, Maria Del Rosario Sole Ortega, Tatjana Lehner, Charlotte Merete Dahl, Anette Cecilie Dyrud, Odd Arne Nergaard, Aase Helminsen, Trine Sørumshaugen, Vibeke Andersen, Marius H. Olsen, Marius Mordal Bakke, Jørn Hildrum, Heidi M. Johnsen, Ben Ivar Engebretsen, Mariell Jansen, Nora Uggerud

Flere lærere krever forandring:

Les også

Læreropprop i Oslo: Krever endring i ledelseskulturen

Les mer om

  1. Arbeidsmiljø