Debatt

KrF og Høyre er naturlige partnere | Henrik Syse

 • Henrik Syse
  Henrik Syse
  Filosof
Et samarbeid mellom kristendemokratiet og den moderate, verdibevisste konservatismen er viktigere enn noen gang, skriver Henrik Syse.

Jeg tror at den ikke-sosialistiske siden i norsk politikk trenger KrF, og at KrF trenger den ikke-sosialistiske siden.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Min far Jan P. Syse var oppriktig og inderlig glad i Kristelig Folkeparti. Han mente at i samarbeidet mellom Kristelig Folkeparti og Høyre kommer det beste frem i begge partier: Høyre blir minnet om at livet handler om mer enn verdiskapning og penger, og Kristelig Folkeparti blir minnet om at livet også handler om verdiskapning og penger. Der ligger en god dynamikk.

Fellesskap og sammenheng

Kristendemokratiet og den konservatismen som preger partiet Høyre, er nære søsken i den europeiske politiske familien, med felles historiske erfaringer og med vektlegging av enkeltmenneskets verdighet kombinert med en sterk erkjennelse av fellesskap og sammenheng. Dette er tanker som står sterkt i Høyre i dag. De som roper om at Høyre er blitt så veldig liberalistiske, må se på et annet parti enn det jeg observerer.

KrF og Høyre bør samarbeide, skriver Henrik Syse.

Noen signaler tyder på at Knut Arild Hareide vil bevege Kristelig Folkeparti mot venstre. Selvsagt er det riktig at vi i Norge har et Arbeiderparti som det er både mulig og meningsfylt å samarbeide og finne enighet med i mange saker. Slik skal det være! Men i de grunnleggende verdispørsmål som er så sentrale for Kristelig Folkeparti, herunder spørsmål om kirkens, troens, livssynsfellesskapenes og den kristne tradisjonens plass i samfunnet, er det intet sted Kristelig Folkeparti har en så god venn som i Høyre. Det viser all erfaring og historie.

Skillelinjene betyr noe

Selv driver jeg lite med partipolitikk i disse dager og har heldigvis venner i alle partier. Det er godt å ha en slik åpen politisk kultur. Samtidig ser jeg at skillelinjene i politikken faktisk betyr noe. Stilt overfor dagens virkelig store spørsmål – fra klima til populisme, fra fattigdomsbekjempelse til skole – er et samarbeid mellom kristendemokratiet og den moderate, verdibevisste konservatismen viktigere enn noen gang. Og da må nettopp KrF og Høyre samarbeide.

Jeg tror at den ikke-sosialistiske siden i norsk politikk trenger KrF – og at KrF trenger den ikke-sosialistiske siden. Det er å håpe at partiets ledelse og landsstyre også ser det.


Les også:

Les også

 1. Trine Eilertsen: Hareide blinker til venstre

 2. KrF har opplagt mye å hente til venstre for seg | Sigrun Gjerløw Aasland

 3. Kristne verdier trengs mer enn noen gang. Ja til frimodige, kristne politikere!


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.


Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

 1. Politikk
 2. Knut Arild Hareide
 3. Solberg-regjeringen