Debatt

UNE krenker ikke Flyktningkonvensjonen | Øyvind Øyen

 • Øyvind Øyen
  Seniorrådgiver, utlendingsnemnda

Øyvind Øyen er seniorrådgiver i utlendingsnemda (UNE).

Vår viktigste oppgave er å gi beskyttelse til de som trenger det, og ikke returnere noen til forfølgelse.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

NOAS, Redd Barna og Fellesorganisasjonen hevder i en ny rapport at Utlendingsnemnda (UNE) krenker flyktningkonvensjonen når vi treffer vedtak om opphør av flyktningstatus i asylsaker. Dette er ikke riktig.

Vår viktigste oppgave er å gi beskyttelse til de som trenger det, og ikke returnere noen til forfølgelse. Men du kan miste din flyktningstatus hvis du ikke lenger risikerer forfølgelse og kan få beskyttelse i hjemlandet.

Les også

Norge bryter flyktningkonvensjonen når de vil frata noen flyktningstatus

Samsvarer med EU

Rapporten hevder at vi bare kan henvise til beskyttelse fra statlige myndigheter i hjemlandet og at vi krenker både utlendingsloven og konvensjonen ved å henvise til beskyttelse fra ikke-statlige aktører.

Men loven forutsetter selv at ikke-statlige aktører kan gi beskyttelse. Det gjelder «organisasjoner eller grupperinger», bl.a. internasjonale organisasjoner, som kontrollerer en betydelig del av territoriet.

EUs felles asylregler sier det samme. Og de er ment å være i samsvar med flyktningkonvensjonen. Sant nok, i de fleste land vil vi bare vurdere statlig beskyttelse. Men det er mulig å vise til andre aktører, enten alene eller i samarbeid med statlige myndigheter, hvis beskyttelsen er god nok. Slik også EU gjør.

Les også

Det er ett år siden rohingyaenes masseflukt. Ingenting tyder på at de vil kunne vende hjem snart.

Følger kravene

Rapporten hevder videre at barnets beste skal inngå som et grunnleggende hensyn i beslutninger om opphør. Men Høyesterett har nylig slått fast at dette ikke er en del av opphørsvurderingen. Derimot vil barnets beste tillegges vekt som et grunnleggende hensyn når man vurderer opphold på humanitært grunnlag til de som mister sin flyktningstatus.

Rapporten hevder også at UNE må bruke en såkalt «dobbeltgaranti». Dette er i seg selv et upresist begrep som brukes i begrenset grad med nokså varierende innhold. Vi ønsker ikke å diskutere begrepet her.

Det som er viktig for UNE og alle andre på feltet er at man følger de krav til opphør av flyktningstatus som Høyesterett stiller i sine avgjørelser.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Flyktningpolitikk
 2. Utlendingsnemnda (UNE)
 3. Redd Barna
 4. Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas)

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Norge bryter flyktningkonvensjonen når de vil frata noen flyktningstatus

 2. DEBATT

  De er oktoberbarn, ikke oktobermenn.

 3. DEBATT

  Kort sagt, mandag 17. september

 4. POLITIKK

  Farida-saken: Familiens anke til lagmannsreten førte ikke fram

 5. VERDEN

  UDI innvilger asyl ett år etter at hun fikk avslag. Nå sitter Gulizar Tasdemir fengslet i Tyrkia.

 6. NORGE

  Ny UDI-enhet vurderer å trekke tilbake oppholdstillatelsen fra flere tusen asylsøkere