Debatt

Fordreier sannheten om klimarisiko | Frederic Hauge

  • Frederic Hauge
    Frederic Hauge
    leder, Bellona
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass, utelater viktige formuleringer, skriver Frederic Hauge.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen prøver å bedra det norske folk.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass, har lest Klimarisikoutvalgets rapport. Han har deretter klippet og limt sammen en kronikk som sto på trykk i Aftenposten 20. desember, kalt «Klimarisikoutvalget rydder opp».

Hensikten er åpenbar: Å skape et bilde av lav usikkerhet, og med konklusjonen at «deler av miljøbevegelsen» er uærlig når det advares mot farene.

Trump ville nikket anerkjennende

Men å utelate viktige formuleringer er en fordreining av sannheten som sikkert Donald Trump vil nikke anerkjennende til. Et lavmål man må holde seg for god for i Norge.

Bellonas stifter og faglige leder Frederic Hauge.

Utvalget konkluderer med at «klimarisiko tilsier ikke i seg selv at beslutningssystemet for investeringer i petroleumssektoren bør endres.»

Dette er ikke i nærheten av konklusjonen til utvalget. De konkluderer med at det trengs mer systematisk og sammenlignbar informasjon om robustheten ved nye utbyggingsprosjekter. Dette har Bellona etterspurt i lang tid.

Har klippet og limt

For å gjøre det helt klart hva Schjøtt-Pedersen driver med, har vi limt inn igjen det som han fjernet fra utvalgsrapporten. Schjøtt-Pedersens utvalgte sitat er kursivert:

«Petroleumsprosjekter står overfor en rekke usikkerhetsmomenter av geologisk, teknisk og markedsmessig art. Det er også usikkerhet rundt gjennomføringen av prosjektene. Allerede i dag legges det derfor frem analyser ved utbyggingsprosjekter som gir indikasjoner på prosjektenes robusthet overfor endrede forutsetninger, for eksempel balansepriser og virkninger på lønnsomhet av endrede pris- og kostnadsforutsetninger. (…) En naturlig videreutvikling av dette rammeverket er å knytte disse vurderingene av robusthet til scenarioene for stresstesting av petroleumsformuen som helhet. Det vil gi staten en mer aktiv overvåking av verdiutviklingen for feltene på norsk sokkel og et klarere bilde av porteføljens risikoeksponering.»

Det er altså stor usikkerhet knyttet til disse prosjektene. Det som derimot fremstår helt sikkert, er at Schjøtt-Pedersen prøver å bedra det norske folk.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Oljepolitikk
  2. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
  3. Frederic Hauge
  4. Bellona