Debatt

Kort sagt, torsdag 29. november

 • Debattredaksjonen

Globalt samarbeid om migrasjon og eiendomsskatt i Oslo. Og hvorfor angir A-magasinet religiøs bakgrunn? Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi trenger globalt samarbeid om migrasjon

Det er 258 millioner migranter i verden. Med befolkningsøkning, klimaendringer, krig og konflikt trenger verdenssamfunnet generelle kjøreregler for mottager-, transitt- og opprinnelsesland. Det er det FNs migrasjonsplattform handler om, og som regjeringen har besluttet at Norge skal slutte seg til. Målet er å styrke menneskerettighetene til mennesker på flukt, redusere irregulær migrasjon og få mer internasjonalt samarbeid. Globale utfordringer trenger globale løsninger, og det er noe Venstre alltid vil arbeide for.

I denne saken har Frp tatt dissens, fordi de frykter det vil gjøre at norske myndigheter mister handlingsrommet til å bestemme over egen innvandringspolitikk. Der mener vi de tar feil, for dette er ingen traktat eller juridisk bindende avtale, tvert imot fremheves det at nasjonale myndigheter har kontroll over egen innvandringspolitikk. Men selvsagt håper vi denne plattformen får konsekvenser, først og fremst i at mennesker på flukt i større grad enn i dag får ivaretatt grunnleggende menneskerettigheter, og at vi reduserer irregulær migrasjon.

Denne dissensen har ingen konkret konsekvens, siden regjeringen uansett slutter seg til plattformen. Grunnen til at Venstre mener det er helt riktig, og at denne plattformen er viktig, er at global migrasjon er en av de største utfordringene verden står overfor de neste årene, og det er helt avgjørende at vi finner løsninger i fellesskap mellom land. For Norge er det helt naturlig å være med på dette internasjonale samarbeidet, både for å ta vår del av et globalt ansvar, og for å opprettholde kontroll over våre egne grenser.

Guri Melby, stortingsrepresentant, Venstre


Hvorfor angir A-magasinet religiøs bakgrunn?

I artikkelen #hashtagkrigeren i A-magasinet 23. november, illustreres det med et bilde av hovedpersonen Rose McGowan sammen med Harvey Weinstein. Han beskrives slik: «Filmprodusent fra USA med jødisk bakgrunn.»

Etternavnet kunne antydet en tyskspråklig bakgrunn, dvs. for eksempel en immigrantfamilie fra Tyskland, Østerrike, Sveits el. Følgelig er det relevant å spørre forfatteren eller redaktøren om det å angi mannens religiøse bakgrunn er viktig i denne saken, eller er den egnet til å «skape holdninger» som ikke ville vært aktuelle om han hadde hatt en «anglikansk» eller «buddhistisk» bakgrunn?

Jeg ser frem til A-magasinets kommentar til mitt spørsmål.

Rolf Kirschner, Oslo


Eiendomsskatt sikrer byens velferd – det vet også Høyre

I Aftenposten 25. november skriver Høyres Øystein Rikheim Sundelin at eiendomsskatt ikke finansierer velferden i byen vår. Men faktum er at eiendomsskatten finansierer både flere hjemmehjelpere, gratis aktivitetsskole og nye barnehageplasser. Det vet Høyre, for de har kuttet i disse tiltakene i sine budsjettforslag.

Oslo Høyres kroniske motstand mot eiendomsskatt stiller seg også i et litt pussig lys med tanke på at de selv åpner for å bruke eiendomsskatt frem til 2027 i valgprogramforslaget sitt. Eiendomsskatt bidrar til å sikre velferd. Det vet alle de Høyre-styrte kommunene i landet som har eiendomsskatt, det vet vi – og det vet Oslo Høyre.

Robert Steen, finansbyråd (Ap)


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Kort sagt
 2. Eiendomsskatt
 3. A-magasinet
 4. Migrasjon

Kort sagt

 1. DEBATT

  Kort sagt, tirsdag 29. september

 2. DEBATT

  Kort sagt, søndag 27. september

 3. DEBATT

  Kort sagt, fredag 25. september

 4. DEBATT

  Kort sagt, torsdag 24. september

 5. DEBATT

  Kort sagt, tirsdag 22. september

 6. DEBATT

  Kort sagt, mandag 21. september