Debatt

Læreren er blitt syndebukk for inkompetente politikeres populistiske beslutninger. Hvorfor? | Dag Sørmo

  • Dag Sørmo
    Dag Sørmo
    Førstelektor i pedagogikk
 og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet
 ved Høgskolen i Østfold
Elevenes skoleresultater forklares med dårlige lærere, ikke med uegnede og elendige politiske vedtak, mener Dag Sørmo.

Samfunnet er i ferd med å ødelegge for seg selv.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Samfunnet er i ferd med å ødelegge for seg selv gjennom mangelen på respekt og tillit til den norske lærerstand. Gjennom uprofesjonelle vedtak uten vitenskapelig grunnlag skapes mistillit til lærerne, en av våre viktigste samfunnsbyggere.

Politikeres personlige opplevelse innbiller dem at de kan noe om skole, mens de i virkeligheten sitter med svarteperkortet på hånden. De ser det ikke selv – ennå.

Dag Sørmo er førstelektor i pedagogikk og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet ved Høgskolen i Østfold.

Gradvis overstyring

Lærere var til 1990-tallet beskyttet av lover og regler for å hindre at populistiske politikere og folk med sterke meninger skulle være i stand til å herje med skolens samfunnsansvar. Fra da begynte begrensningene av lærerens frirom, og skoleledelsen ble et gissel mellom lærere og ledelsesnivået over.

Politikerne kom på arenaen med meninger om læreryrket og skoleutvikling, men manglet kompetanse på området.

Politiske partier vil heller leve ut egne ideer støttet av tvilsom forskning, og vil fjerne barns rett til spesialundervisning, gi leksefrie skoler, bestemme antall friminutt og skolestart med kjønnsforskjeller, matpakker, bemanningsnormer og hvordan mobbing skal bekjempes. I tillegg måles elever ut fra dugelighet gjennom strenge internasjonale og nasjonale kontrolltiltak.

Les også

Læreryrket er først og fremst et omsorgsyrke

Elendige politiske vedtak

Skolen fremelsker samarbeid, vennskap, respekt, likeverdighet, ærlighet, lojalitet og solidaritet, integritet og inkludering. Politikerne slår om seg med maktsugne og skjøre sammenslutninger som sluker kameler for å få nok makt til å fremme sære ideer.

Respekten for lærerens vurderinger blir tilsidesatt gjennom ankesystemer uten faglig begrunnelse og fører til ydmykelse og ensomhet for den ansvarlige i klasserommet. Et inkluderende arbeidsliv ble for mange til sykmeldinger.

Elevenes skoleresultater forklares med dårlige lærere, ikke med uegnede og elendige politiske vedtak. Lærere avskiltes, mens det er politikere lønnet av samfunnet som burde vært «avskiltet» og pålagt et grunnkrav om etterutdanning i demokrati, debatteknikk, høflighet, respekt, saklighet og folkeskikk.

Det kan se ut som at når myndigheter ser mulighet til høste politisk gunst, settes klokskap og kunnskap til side og i det lages egne sannheter om læreres oppdrag og betydning.

Der skolen lærer elevene etisk adferd med dyder som høflighet og respekt, svarer politikere med manglende folkeskikk og kunnskap og snur heller kappen etter valgvindene for å få makt.

Les også

Aftenposten mener: Ja til mer kunnskap om skolen

Lytt til hverdagsheltene

Hvem tør gjeninnføre tilliten til skolen som profesjonell utdannings- og vurderingsinstitusjon, lytte til hverdagsheltene og støtte enkeltlærere i store utfordringer?

Samfunnet trenger politikerspesialister som vet hva de snakker om, som har respekt for barnehage og skole, som er tøffe nok til å stå frem av være stolt av skolen fremfor å lete etter scoringsresultater på internasjonale prøver.

Akkurat nå ser det ut som lærerne sitter med svarteper i et kortspill hvor de egentlig har de gode kortene. Men svarteper vandrer. Synd om det kortet trekkes på Stortinget, der alle ønsker seg gavns mennesker.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Skolepolitikk
  2. Skole og utdanning