Debatt

Vi vil ikke koste din mann livet | Nordrum og Kollbotn

  • Juni Nordrum og Kari Kollbotn, løytnanter i Hæren

Vi har soldater med varierende fysisk form, uten at dette gjør dem til en risiko for andres liv, skriver artikkelforfatterne Juni Nordrum (t.v.) og Kari Kollbotn. Foto: Forsvaret

Ikke la kjønnsforskjeller bli en konklusjon på alle utfordringer. Det er farlig – ikke bare for din mann, men for Norge.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi er blitt anklaget for å være farlige. At det i møte med en kvinnelig soldat i Norges forsvar er legitimt for enhver person å stille seg spørsmålet: «Er dette soldaten som kan koste min mann livet?» Denne konklusjonen bringes frem gjennom svak argumentasjon basert på påstander uten forankring i fakta. Som offiserer ser vi det som vårt ansvar å respondere.

En anonym artikkelforfatter baserer sine bekymringer på misoppfatninger vedrørende fysiske krav i Forsvaret og resultater av fysiske tester. Det hevdes blant annet at menn «gjerne løper 3000 meter fem til seks minutter raskere» enn kvinner. Dersom det hadde vært et faktum, måtte den jevne mann i Forsvaret løpt 3000 meter på ni–ti minutter, for at kvinnen i det hele tatt skulle ha hatt muligheten til å bestå de krav som Forsvaret har satt.

Feil om testkrav

Det påstås videre at Hæren senket kravene for testen Godkjent Hærsoldat for å få med flere kvinner. Hærens talsperson, Ole Johan Skogmo, har imidlertid avvist påstandene om at årsaken var å rekruttere flere kvinner. Bakgrunnen for nedjusteringen var at testen hadde for høy strykprosent. Det ble derfor avgjort å senke kravene, for begge kjønn. Om kravene i seg selv er strenge nok for norske soldater, er en annen diskusjon.


Forsvarets fysiske tester er nå tilpasset operative arbeidskrav. Minimumskravet defineres som et tall mellom 1 og 9 og angir hvor fysisk krevende stillingen er, der 9 er den mest krevende. I enkelte stillinger kan krav variere med kjønn og alder. Karakter 9 er imidlertid kjønnsnøytral. For de mest krevende stillingene skiller dermed ikke Forsvaret på kvinner, menn eller alder.

Ulike egenskaper nødvendig

Det er svært få soldater som må prestere til toppkarakter i de fysiske testene. Den anonyme artikkelforfatteren beskriver sin mann på følgende måte: «Han løper ikke fortest og bærer ikke tyngst, men gjør jobben sin.» Dette er beskrivelsen av den gjennomsnittlige soldat, uavhengig av kjønn.

For vi har soldater med varierende fysisk form, uten at dette gjør dem til en risiko for andres liv. Trygghet og sikkerhet for personell handler ikke bare om fysisk vekt som kan bæres.

En god soldat er et puslespill av mange brikker, der hver brikke representerer ulike egenskaper som kreves for å løse et bredt spekter av oppgaver. Våre soldater må kunne håndtere komplekse utfordringer, herunder gjøre taktiske, verdimessige og analytiske vurderinger i ekstreme situasjoner. Det fysiske aspektet er kun én del av puslespillet.

Det er derfor lite nyansert å sette det ultimate kravet for en soldat til det å kunne bære makkeren sin ut av en stridssituasjon. Hvis det er det eneste som kan redde liv – så har vi utvilsomt gjort mange fatale feil på veien.

Konsekvenser for rekruttering

Selv om vi antar at anonym artikkelforfatter ikke egentlig mener at kvinner automatisk skal ses på som en sikkerhetstrussel, vil slike påstander kunne skape en oppfatning av at vi faktisk er det. Dette kan være ødeleggende for dem som kommer etter oss.

Det å gi halvparten av den tjenestedyktige befolkningen en opplevelse av potensielt å være en sikkerhetsrisiko, kan få konsekvenser for rekruttering.

Forsvaret er i høy endringstakt, noe som stiller strenge krav til nettopp vår evne til å rekruttere personell blant de beste, med ulike former for kompetanse. For å ha mulighet til å selektere de beste, er vi avhengig av at størst mulig del av befolkningen ønsker seg inn i Forsvaret.

Farlig for Norge

En debatt om landets forsvarsevne er helt nødvendig. Det er derfor synd å se at det ikke bringes annet inn i debatten enn følelser og udokumenterte påstander. Vi vil heller oppfordre den anonyme artikkelforfatteren til å forsterke andre momenter som vedkommende selv trekker frem. Nemlig konsekvenser av stadige nedskjæringer, økonomi og familiepolitikk – og ikke la kjønnsforskjeller bli en konklusjon på alle utfordringer. For det er farlig – ikke bare for din mann, men for Norge.

Les også

  1. Disse jentene inntar Forsvarets siste skanse

  2. Forsvaret fortjener de beste hodene

  3. Landmaktutredningen: Norge skal satse på langtrekkende våpen og sivile som skal være klare til strid på to dager

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Beredskap
  2. Kjønn
  3. Forsvaret
  4. Rekruttering