Debatt

Nøyaktig om jernbanen | Ketil Solvik-Olsen

 • Ketil Solvik-Olsen (Frp)
  Samferdselsminister

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han 29. juni innkalte til pressekonferanse på Oslo S for å orienterte om arbeidet med å styrke persontogtilbudet på Østfoldbanen på kort sikt. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

La meg forsøke å synliggjøre hvorfor Aftenposten og undertegnede har ulike vurderinger av utviklingen i jernbanesektoren.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I en kronikk i Aftenposten 28. juli beskrev jeg 12 positive utviklingstrekk i jernbanesektoren. Innlegget står seg godt, selv om avisen på reportasjeplass (14. august) fortsatt fokuserer på et dystrere bilde av situasjonen.

Les også

Les Solvik-Olsens kronikk: 12 grunner til at jernbanesatsingen er på rett spor | Ketil Solvik-Olsen

Les også

Og Aftenpostens artikkel: Hvor nøyaktig var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han beskrev at jernbanen er på rett spor?

La meg forsøke å synliggjøre hvorfor avisen og undertegnede har ulike vurderinger av utviklingen.

Svært positiv utvikling

Tallenes tale er klar. De siste årene har det vært en svært positiv utvikling i antall avganger og antall reisende på jernbanen. I tillegg har vi opplevd en jevn økning i kundetilfredshet. Og punktligheten har ligget jevnt høyt.

Til tross for flere avganger har den kraftige passasjerveksten ført til at kampen om setene til tider er blitt hardere. Flere reisende og tettere togtrafikk gjør trafikkavviklingen mer sårbar.

Likevel har driftsstabiliteten hatt en positiv langsiktig utvikling. Den totale mengden med togtrafikk har nemlig økt samtidig som tallet på forsinkelsestimer har holdt et jevnt nivå. Dette er gjort mulig blant annet på grunn av økt innsats i fornyelse og vedlikehold av infrastrukturen.

Østfoldbanen - ferdig snakka

Men 2018 har utvilsomt vært et unntak, spesielt for lokaltogene på Østfoldbanen. Problemer knyttet til en vinter med mye snø og en sommer med høye temperaturer, infrastruktur og mannskapsmangel har skapt til dels store forsinkelser. Kundetilfredsheten har gått markert ned på denne banestrekningen, og punktligheten er til tider vesentlig lavere enn for jernbanen for øvrig. Resultatene fra i år har ikke vært gode nok. Ferdig snakka.

Men det er nok her Aftenposten og jeg skiller lag når vi beskriver jernbanens utvikling fremover. Aftenposten velger i stor grad å legge kortsiktige utviklingstrekk og øyeblikksbilder fra enkeltstrekninger til grunn. Hvilke tall som benyttes, får derfor store konsekvenser for hvordan en sak fremstilles. Faktaene som brukes er ikke feil, men samtidig ikke tilstrekkelig egnet til å beskrive den langsiktige utviklingen på jernbanen.

Et hovedmål for Regjeringen er å styrke jernbanen, slik at den stadig blir mer attraktiv for kundene. Ser vi utviklingen over flere år, er det altså mange positive trekk. Dette viser at Regjeringens jernbanepolitikk gir gode effekter, slik jeg beskrev i kronikken 28. juli.

Blir resultatene som forventet?

Så er det selvsagt mulig å sette spørsmålstegn ved om alle Regjeringens jernbanesatsinger vil gi forventede resultater.

Vår satsing på nytt signalanlegg for jernbanen er svært nødvendig og etterlengtet. Faktisk bruker vi i dag flagg som signal på deler av jernbanen! Selvsagt kan vi ikke garantere at nytt signalanlegg vil bli problemfritt. Men sjansen for at jernbanen blir bedre uten disse satsingene er i alle fall svært liten. Nå har vi en plan, vi har kontrakter i markedet og vi er i gang med gjennomføringen.

Slik kunne vi gått gjennom jernbanen punkt for punkt. Vi kunne diskutert om glasset er halvfullt eller halvtomt. Det er trolig lite fruktbart å videreføre en «ping-pong»-diskusjon i mediene med ulike – men metodisk riktige – fremstillinger av statistikk om jernbanen.

Vi kan uansett slå fast at det ikke finnes en annen måte å realisere en godt fungerende jernbane på enn å bygge stein på stein over mange år. Da får vi et godt fundament. Mye av infrastrukturen er gammel, og flere tiårs forsømmelse av jernbanesektoren har ført til behov for ny infrastruktur og reduksjon av vedlikeholdsetterslepet på jernbanenettet.

Et misvisende bilde

De siste årene har vi prioritert jernbanen med store økonomiske rammer. Dette skaper selvsagt forventninger om raske forbedringer. Derfor er tilbakeslaget hittil i år med dårligere punktlighet og regularitet skuffende for passasjerer, for næringsliv og for oss.

I perioder er det dessverre fortsatt mange reisende som har god grunn til å være misfornøyde, spesielt på Østfoldbanen. Og jeg leser hva passasjerene skriver i sine leserbrev i Aftenposten og andre aviser. Vi skal og må bli bedre .

Les også

Les hva en reisende på Østre linje opplevde: Er dette godt nok for dere, NSB? | Lena Juntti

Vedlikehold, fornyelse og nytt

Nettopp derfor investeres det fortsatt stort i planmessig arbeid med vedlikehold og fornyelse. Og vi bygger mye nytt.

 • Follobanetunnelen til over 20 milliarder kroner er en kjempeinvestering, nettopp fordi vi ønsker et bedre tilbud til reisende på Østfoldbanen. Og flere kontrakter på strekningen er på vei ut i markedet.
 • Nye tog skal settes inn i trafikk og rutetilbudet styrkes.
 • Gode effekter vil komme, men de vil komme ujevnt og vi må forvente at det kan komme nye tilbakeslag underveis, dessverre. Det finnes ingen «quick fix» på dette.

InterCity

Aftenposten tegner et misvisende bilde når det hevdes at jernbaneutbyggingen og InterCity er utsatt med flere år. Det er riktig at noen byggeprosjekter vil ta noe lengre tid før de er ferdig. Men InterCity består av flere prosjekter som ferdigstilles fortløpende.

Veldig mange holder forventet fremdriftsplan. Et av disse er ferdig i september. Da åpner vi ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn, og reisetiden mellom de to byene kortes ned med 20 minutter. Neste ut blir Follobanen i 2021, der de store tunnelboremaskinene får gjennomslag mot Oslo allerede nå i september.

I år og de neste to årene skal Bane Nor ut i entreprenørmarkedet med kontrakter for hele 60 milliarder kroner til bygging av ny jernbane. Det er en storstilt satsing og viser hvilket stort trykk det er på gjennomføringen av InterCity-prosjektene.

 1. Les også

  Les også: Samferdselsministeren om «buss for tog»:– Vi må nok akseptere at det blir slik i noen år fremover

Les mer om

 1. InterCity
 2. Nasjonal Transportplan
 3. Østfoldbanen
 4. Follobanen
 5. Jernbane
 6. Debatt

Flere artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  Meninger: 12 grunner til at jernbanesatsingen er på rett spor

 2. NORGE
  Publisert:

  Jernbanesatsingen er på rett spor – skrev Solvik-Olsen. Her er faktaene som bestrider påstanden.

 3. NORGE
  Publisert:

  Dette var Norges minst punktlige toglinje i fjor

 4. NORGE
  Publisert:

  Passasjerene slakter Vy etter høstens togtrøbbel

 5. NORGE
  Publisert:

  På vegne av det norske folk har de sjekket hvordan jernbanen bruker de enorme summene den får

 6. NORGE
  Publisert:

  Her forklarer Bane Nor hvorfor så mye gikk galt torsdag