Debatt

Vi skal løse fastlegeutfordringene | Maria Jahrmann Bjerke (H)

 • Maria Jahrmann Bjerke (H)
  Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet

Vi må jobbe grundig for å finne de beste løsningene før vi endrer en ordning som er så viktig for så mange, skriver statssekretær Bjerke i helsedepartementet. (Illustrasjonsbilde) Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Vi er godt i gang med å løse fastlegeutfordringene, sammen med legene og kommunene.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Maria Jahrmann Bjerke (H) Foto: Helsedepartementet

Vi må jobbe grundig for å finne de beste løsningene før vi endrer en ordning som er så viktig for så mange, skriver statssekretær Bjerke i helsedepartementet. (Illustrasjonsbilde) Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Jeg tror alle er enig om at fastlegene har fått for mange oppgaver og har for stort arbeidspress. Fastlegeordningen er svært viktig, og derfor har vi satt i verk både kortsiktige og langsiktige tiltak.

Et spennende tiltak

Fastlege Christian Nelson tar for seg et av de spennende tiltakene våre – pilotprosjektet med primærhelseteam - i en kronikk i Aftenposten 20. juli.

Les også

Les Nelsons kronikk: Jeg måtte regelrett flykte fra livet som lege i Sverige. Nå spøker det for fastlegene i Norge. Taperne? Det blir pasientene.

I primærhelseteam jobber fastlege, sykepleier og helsesekretær sammen for å gi pasientene best mulig hjelp ut fra deres behov. Fastlegen leder teamet.

Noen ganger kan pasientens behov best løses av en annen enn fastlegen – for eksempel en sykepleier. Da får fastlegen mer tid til andre pasienter som har større behov for «legetid».

Pasienter med kronisk sykdom eller store og sammensatte behov skal få et bedre tilbud, med bedre opplæring og oppfølging fra teamet.

Åtte kommuner og tre bydeler er valgt til å delta i piloten: Seljord, Flora, Austevoll, Hå, Kristiansand, Ringsaker, Eid, Rana og Oslo med bydelene Alna, Nordstrand og Sagene. Piloten startet våren 2018 og vil vare i tre år.

Å dele på oppgavene skal bidra til at vi bruker ressursene smartere. Vi gleder oss til å se erfaringene.

Feil fra Nelson

Med erfaring fra svenske «vårdcentraler» radbrekker Nelson pilotforsøket med primærhelseteam før det har fått begynt å virke. Det er synd – og han begår to feil.

For det første underkjenner han sykepleiernes og helsesekretærenes bidrag og fremstiller det som om de er mer til bry enn gavn. Det er for øvrig noe jeg har sett i andre innlegg i denne debatten. Det tar jeg sterkt avstand fra.

Jeg er sikker på at når primærhelsepilotene får gått seg til, vi vil se både høyere effektivitet på fastlegekontorene og bedre tilbud til pasientene. Men det krever selvsagt at legene tar sitt lederansvar alvorlig.

For det andre sidestiller Nelson primærhelseteamene med de svenske «vårdcentralene». Primærhelseteam er en norsk pilot, utviklet i Norge, og både Norsk sykepleierforbund og Legeforeningen støtter forsøket. Vi må tørre å prøve nye ting i jakten på bedre løsninger.

Les også

Les også: Fastlegene roper varsko: Ordningen vil kollapse dersom politikerne ikke tar tak! | Kirsten Rokstad

Flere leger

Primærhelseteam vil selvsagt ikke løse alle utfordringene i fastlegeordningen. Derfor gjør vi flere ting samtidig. Tilskuddet for å få flere leger inn i fastlegeordningen og tilskudd til utdanningsstillinger for allmennleger er en god start. Det vil hjelpe på rekrutteringen i kommuner hvor det er spesielt krevende å få tak i fastleger.

Vi evaluerer hele fastlegeordningen, blant annet for å se hvilke oppgaver legene må ha, og hvilke oppgaver som kan utføres av andre. Vi skal også vurdere hvordan legevaktarbeidet kan bli mindre belastende.

De beste løsningene

Vi er alltid interessert i å se på erfaringer fra aldre lands allmennhelsetjenester, gjerne også svenske. Men vi må samtidig tørre å gå egne veier i jakten på bedre løsninger.

Uansett må vi jobbe grundig for å finne de beste løsningene for pasientene, fastlegene og kommunene før vi endrer en ordning som er så viktig for så mange.


 • Les Helene Skjeggestads kommentar:

 1. Les også

  Ikke ødelegg fastlegen min!

Les mer om

 1. Fastlegene
 2. Helsetjenesten
 3. Debatt

Relevante artikler

 1. KRONIKK
  Publisert:

  Jeg måtte regelrett flykte fra livet som lege i Sverige. Nå spøker det for fastlegene i Norge. Ønsker helseministeren svenske tilstander?

 2. DEBATT
  Publisert:

  Antallet fastleger må økes

 3. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, onsdag 8. august

 4. NORGE
  Publisert:

  Frp: Vil at sykehus får ansvar for alle legene i kommunene

 5. DEBATT
  Publisert:

  Norge trenger Rask psykisk helsehjelp

 6. NORGE
  Publisert:

  Kampen om pasientjournalen din pågår nå. Liv og milliarder av kroner står på spill.