Belønningssystemer er greit i oppdragelsen av bikkjer. Men barn er ikke dyr | Tone Strømøy

Barn tar tid. Når du blir forelder, må du prioritere, skriver artikkelforfatteren.

Ikke hør på ekspertene når det gjelder barneoppdragelse!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Aftenpostens kronikk 1. mars etterlyser Inger-Lise Køltzow mer greie råd når det gjelder barneoppdragelse. Hun er kritisk til professorene Ulvund og Ogdens teorier og mener at det finnes fasitsvar.

Min definisjon på barneoppdragelse er: «Fremelsking av barnets iboende muligheter».

Fasit 1): I dette ligger det at barnet må føle seg trygg på foreldrenes kjærlighet, barnet må føle seg ivaretatt. Klistrelapper og belønningssystemer er neppe veien å gå. Men for all del, vi oppdrar jo bikkjer også. Da er belønningssystemer greit. Men barn er ikke dyr.

Å kategorisere barn ut fra ferdige kategorier, er heller ikke greit. Barn kan ikke kategoriseres under forskjellige «temperamentstyper». Dette er et syn på barn som vi tar avstand fra i dag, på bakgrunn av vår kunnskap.

Fasit 2): Barn trenger grenser. Barn trenger grenser og bli forklart hvorfor vi setter disse grensene. Barn trenger det rett og slett for å lære seg hvordan man skal oppføre seg og for å utvikle empati. Alle barn er født med evnen til empati, og det er de voksnes ansvar å videreutvikle denne evnen og å fremelske den.

Fasit 3): Barn tar tid. Når du blir forelder, må du prioritere. Men, barn gir jo også et fantastisk perspektiv på livet!

Fasit 4): Den ideelle barneoppdragelse: Det ideelle finnes bare i teorien. Men kunnskapen vi har om barn i dag, sier noe om viktigheten av det Køltzow kaller «sosial stund». Samværet mellom barn – voksen og mellom barn – barn. De gode stundene og samtalene mellom barn /ungdom og foreldre finner ofte sted mens ungdommen er på vei videre i trappen eller i en biltur på vei til fotballtrening, da kan det være bra å være tilgjengelig og lydhør.
Hvilke mål har vi for oppdragelsen?

Fasit 5): Barnet bør oppleve mestring, utvikle empati, reflektere og tenke selv.

Tone Strømøy er forfatter av boken «Oppdragelse mellom frihet og grenser».

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.