Debatt

Usaklig sverting av vår forskning

  • Vegard Bruun Wyller
  • Tor Endestad
  • Tom Eirik Mollnes
  • Hilde Nilsen
Vi driver ME-forskning innenfor flere felt fordi vi mener årsakene er mange – men det har ikke våre kritikere fått med seg, skriver artikkelforfatterne.

Dersom man virkelig bryr seg om pasientene burde all seriøs ME-forskning ønskes velkommen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

ME (kronisk utmattelsessyndrom) kjennetegnes av energisvikt, smerter, konsentrasjonsproblemer og andre plager, og gir ofte stor funksjonshemning.

Forskning er viktig for å forstå sykdomsmekanismene og bedre behandlingstilbudet. I Aftenposten 3. desember kritiseres vi for å drive useriøs forskning. Dessverre er det kritikken som er useriøs.

Førte ikke til bedring

En av oss (Vegard Bruun Wyller) ledet et forskningsprosjekt der legemiddelet klonidin ble prøvd ut ved ME. Klonidin hadde en gunstig effekt på flere biologiske markører: både CRP-verdien (en markør for betennelse) og noradrenalin (et stresshormon) gikk ned. Men pasientenes symptomer ble dessverre ikke lindret.

Med andre ord: en demping av betennelsesreaksjonen (som våre kritikere mener spiller en hovedrolle ved ME) førte ikke til bedring. Resultatene er publisert i et ledende internasjonalt medisinsk tidsskrift (JAMA Pediatrics) – her har man altså ikke vurdert forskningen som «lite vitenskapelig».

Likevel tror vi at betennelsesresponser kan ha betydning ved ME, i tillegg til genetikk, nevrobiologi og psykologi. Vi driver ME-forskning innenfor alle disse feltene fordi vi mener årsakene er mange – men det har ikke våre kritikere fått med seg.

Kritikerne påstår også at kognitiv adferdsterapi (en form for mental trening) ikke har positiv effekt ved ME. Dette er galt. Kognitiv adferdsterapi er hittil den eneste behandlingsformen med dokumentert nytte.

Det betyr imidlertid ikke at ME skal defineres som en psykisk lidelse. Vi skal selvsagt fortsette å lete etter andre behandlingsmuligheter, inkludert legemidler, og fortsette å forske på underliggende sykdomsmekanismer.

Moralsk overtramp

Vi blir beskyldt for å bidra til «overgrep» mot ME-pasienter. Det er en drøy påstand. Vi mener tvert om det er kritikerne som begår et moralsk overtramp ved:

1: En usaklig sverting av andres forskning. Dersom man virkelig bryr seg om pasientene burde all seriøs forskning ønskes velkommen. 2: En usaklig sverting av en virksom behandlingsmetode (kognitiv adferdsterapi). Dersom man virkelig bryr seg om pasientene burde man bidra til at alle få tilbud om denne behandlingen.

Ingen av kritikerne har publisert noe vitenskapelig arbeid om ME. Det er kanskje derfor deres kritikk har så liten substans. De påstår at de «kjenner ME fra forskjellige vinkler» uten å presisere dette nærmere. De burde klargjort for leserne hvilke vinkler dette dreier seg om.

Flere meninger? Les hva debattredaktøren anbefaler.

Les også:

Nyhetssak:

Les også

Mor pleier tre ME-syke barn

Henrik Vogt, lege og ph.d-stipendiat:

Les også

De som får diagnoser som kronisk borreliose har store lidelser og bør forstås bedre

Forfatter Freddy Fjellheim:

Les også

  1. 10.000-15.000 mennesker i Norge er syke av en sykdom som ennå ikke er sosialt akseptert

Les mer om

  1. Debatt