Debatt

Kringkastingsrådet har utspilt sin rolle | Ina Lindahl Nyrud

  • Ina Lindahl Nyrud
    Medierettsadvokat Norsk Journalistlag

Alexandra Beverfjord, NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen og rådsleder Per Edgar Kokkvold under møte i Kringkastingsrådet før stortingsvalget i høst. Rådet hadde mottatt 6000 klager mot TV-serien «Faten tar valget» selv om ikke et eneste program ennå var blitt sendt. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Et politisk oppnevnt råd, som griper inn i den redaksjonelle friheten og skaper forvirring om presseetikken, er uheldig for både journalistikken og publikum.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Derfor bør Kringkastingsrådet legges ned. Det bør heller etableres en publikumskontakt som kun har fokus på de bredere temaer og diskusjoner, i regi av NRK selv. Forutsetningen for at en slik løsning skal fungere, må være at saksbehandlingen ikke skal være intern, men kontrollerbar og offentlig.

Det er tre grunner til at Norsk Journalistlag (NJ) mener Kulturdepartementet bør innse at Kringkastingsrådet har utspilt sin rolle og heller utrede en alternativ modell.

Foto: Ina Lindahl Nyrud

To helt ulike vurderinger

For det første har vi sett at rådet har behandlet saker som ligger innenfor området til Pressens Faglige Utvalg (PFU) og Vær varsom-plakaten. Et eksempel er rådets behandling av NRK Brennpunkts program «Den siste reisen», der de dagen etter at PFU hadde behandlet saken, tok stilling til akkurat de samme spørsmålene fra samme klager, men endte opp med motsatt konklusjon.

Vi ønsker ingen monopolisering av den etiske diskusjonen, men finner det pressefaglig uheldig at NRK-journalistene skal forholde seg til to organer som vurderer identiske journalistiske enkeltsaker.

Det er PFU som skal vurdere presseetikken, og også for NRKs del forvalte den etiske og velfungerende selvdømmeordningen her i landet.
For det andre mener vi det foreligger for mange enkeltsaker der rådet har gått for langt inn i NRKs redaksjonelle frihet. Mediefridomslova stadfester prinsippet om redaksjonell uavhengighet, som innebærer at representanter fra medieeierne ikke kan blande seg inn i redaktørenes styringsrett over den redaksjonelle virksomheten. Det er redaktører som har siste ord ved avgjørelser om bruk av journalistiske arbeidsmetoder.

Gaza-krig, humor og politikk

Når rådet de siste årene blant annet har tatt stilling til om NRKs dekning av Gaza-krigen var balansert, om Fredrik Skavlan brukte korrekt intervjuform og kroppsspråk eller om satiren i NRK hadde en venstrevridd slagside, er dette eksempler på at dagens ordning er problematisk.

Et statlig og politisk styrt råd – og dermed eiernes forlengede arm – skal ikke mene noe om hva journalistene har gjort. Det er redaktøren som treffer avgjørelser i redaksjonelle spørsmål.

Med tanke på å bevare NRK som en uavhengig journalistisk institusjon, finner vi til sist oppnevnelsen av medlemmene uryddig. Rådet er i dag politisk oppnevnt. Flere medlemmer er til og med utpekt av Kulturdepartementet, som samtidig er NRKs generalforsamling. Rådet har også andre mediers redaktører som medlemmer.

Regjeringens oppnevnelse av den nye lederen av rådet, Julie Brodtkorb, som inntil nylig var en av den sittende statsministerens mest betrodde medarbeidere, er problematisk.

Når rådet i tillegg mangler regelverk, retningslinjer eller lignende i sitt arbeid, blir dette pressefaglig lite heldig. Rådet blir etter vår mening et samrøre av politikk, journalistikk og synsing.

Fellesskapets forventninger

Som allmennkringkaster og statlig eid aksjeselskap har NRK en spesiell interesse i å speile fellesskapets forventninger til virksomheten. Den offentlige finansieringen og lisensordningen gir NRK noen andre forpliktelser enn øvrige medier. Det er derfor svært viktig at NRK har en tett dialog med innbyggerne. Men Kringkastingsrådet er ikke lenger det organ som i best mulig grad oppfyller denne funksjonen.

Les mer om

  1. Journalistikk
  2. NRK
  3. Presseetikk
  4. Kulturdepartementet
  5. Pressens Faglige Utvalg