Debatt

Sterke, udokumenterte påstander | Bård Thorsen

  • Bård Thorsen, førstestatsadvokat, Økokrim

Forsvarer Cato Schiøtz og Aftenposten kommer med sterke, udokumenterte påstander om at Økokrim har drevet «regulær juks» og fremsatt «direkte usanne påstander» i en kronikk vi ikke får helhetlig innsyn i før etter at den er publisert.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Dette er påstander som Økokrim ikke kjenner seg igjen i. Påstandene må ses i sammenheng med en klage på Økokrims etterforsking som forsvarer Schiøtz har bragt inn for Riksadvokaten.

Vimpelcom har innrømmet korrupsjon og inngått et forlik på 795 millioner dollar med amerikanske myndigheter. Den delen av korrupsjonssaken Økokrim etterforsker, dreier seg om hvilken kunnskap en ledende ansatt i Vimpelcom hadde da han godkjente en transaksjon Vimpelcom har erkjent var korrupt.

Økokrim har i sitt påtegningsark i klagen som er til behandling hos Riksadvokaten, skrevet at det ideelt sett var noen dokumenter som i sin helhet kunne vært lagt frem for retten i forbindelse med varetektsfengsling. Men, skriver vi, «noen selektiv bruk av bevismaterialet fra Økokrims side, har det ikke vært tale om».

Den siktede ble for øvrig ikke varetektsfengslet av retten. Denne saken er fortsatt er under etterforsking og til klagebehandling hos Riksadvokaten. Økokrim kan derfor ikke gå ytterligere inn realitetene i saken.

Les også:

Les også

  1. Cato Schiøtz: Hva er galt med Økokrim?

Les mer om

  1. Økokrim
  2. Cato Schiøtz