Debatt

Nullvekstmålet må forsterkes, ikke skrotes | Raymond Johansen og Hanna Marcussen

 • Raymond Johansen
  Byrådsleder i Oslo
 • Hanna Marcussen, byråd for byutvikling (Miljøpartiet De Grønne)

Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby i 2030, skriver innleggsforfatterne. Bildet viser trafikken fra Vækerø inn mot Oslo i november i år. Foto: Lise Åserud/NTB scanpix

Regjeringen må nå holde fast ved de grepene i klima- og miljøpolitikken som gir resultater.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I byer som Oslo er plass et knapphetsgode, som må fordeles rettferdig. «Nullvekstmålet», altså målsettingen om at biltrafikken i byområdene ikke skal vokse, har kanskje vært det viktigste premisset for å snu en bilbasert byutvikling i byer med en raskt voksende befolkning.

Dette grunnprinsippet har regjeringens bompengeforslag, som gjør det billigere å kjøre bil i byene, satt i spill.

Raymond Johansen Foto: Sturlason

Byrådet i Oslo frykter at regjeringen setter nullvekstmålet til side og erstatter det med et ukjent mål innen året er omme.

Mye på spill

Skrotingen av nullvekstmålet vil være en svært dårlig julegave for de tusenvis som i dag bor i helsefarlig byluft, alle foreldrene som ikke tør å la barna sine gå eller sykle til skolen og alle de unge som krever en fremtid uten farlige klimaendringer.

Ryker nullvekstmålet vil det også kunne sette skjøre bymiljøpakker i spill, pakker som sikrer blant annet nye busser og bussruter i Trondheim, bybane i Bergen og Fornebubane her i hovedstaden.

Oslo-byrådets innspill til samferdselsministeren har derfor vært at målet må forsterkes. Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby i 2030.

Skal vi få det til, holder det ikke bare med et «nullvekstmål»: Vi må også redusere biltrafikken med en tredjedel. Når staten støtter kollektivprosjekter i storbyene med store summer, så bør de også pålegge byene å kutte i biltrafikken.

Også samferdselsminister Jon Georg Dales (Frp) egne fagfolk i Statens vegvesen har anbefalt at nullvekstmålet beholdes. Argumentet er at færre biler gir bedre plass til busser, trikker og sykler på veiene.

Ebilsalg en suksess

Som om dette ikke var ille nok, har Frp i regjering reist en debatt om de bør droppe målene for salg av nullutslippskjøretøy, selv om Stortinget vedtok disse så sent som i 2017.

Les også

Vil utdanne en hel generasjon Oslo-ungdom om klima

Hanna Marcussen Foto: Sturlason

Dette virker helt uforståelig på oss. Elbilsalg i Norge er en av våre aller største suksesser og er et område vi har tilrettelagt for enorme fremtidige utslippsreduksjoner over hele verden.

Regjeringen har sammen med kommuner og næringslivet vært med på å bygge opp og holde liv i et tidligfase elbilmarked globalt. Dette kommer verden til å takke oss for senere. Da må ikke regjeringen torpedere politikken ved å fjerne målene.

God næringspolitikk

Det er og verdt å minne om at målene bidrar til en utvikling som er mye mer enn lavere klimagassutslipp. Målene fører med seg god næringspolitikk.

Når vi tar i bruk teknologien, får vi nye arbeidsplasser og vi sikrer de gamle for fremtiden. Næringslivet får forutsigbare rammebetingelser. Bedrifter som er tidlig ute med å ta i bruk teknologien, får fordeler. Og oppfyllelse av nullvekstmålet hindrer kø, slik at næringstransporten kommer raskere frem.

I sum øker dette næringslivets konkurransekraft.

Stabil klimapolitikk

Regjeringen må nå holde fast ved de grepene i klima- og miljøpolitikken som gir resultater, nemlig nullvekstmålet og målet om at alt salg av personbiler skal være el eller hydrogen fra 2025.

Verden er på full fart mot 3 graders oppvarming. Det kan få katastrofale konsekvenser, også i Norge. Nå må vi sette alle kluter til for å kutte klimautslipp, sikre ren luft, bedre nærmiljøet i byene våre og stanse ødeleggelsen av natur som følger med byspredning og motorveiutbygging.

Regjeringen har som mål å halvere utslippene fra transport, og de såkalt ikke-kvotepliktige utslippene skal reduseres med 45 prosent. Oslo kommer til å bidra med langt mer enn sin del av disse utslippsreduksjonene. Men da forutsetter vi at regjeringen velger stabil og forutsigbar klimapolitikk fremfor vingling. Fjernes disse blir resultatet fort at klimamålene ikke nås.


 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Klimapolitikk
 2. Samferdsel
 3. Bompenger
 4. Nullvekstmålet
 5. Næringspolitikk
 6. Oslo

Flere artikler

 1. KRONIKK
  Publisert:

  Vi vil ha mer klimavennlige løsninger. Plan- og bygningsloven må endres.

 2. POLITIKK
  Publisert:

  Lan Marie Berg (MDG) vil tvinge Stortinget og private til å innføre p-avgift

 3. POLITIKK
  Publisert:

  Amerikansk presidentkandidat oppretter «eksportkontor» for å spre Oslos klimapolitikk

 4. NORGE
  Publisert:

  Bare kjøp av EU-kvoter kan redde Sps klimapolitikk, mener SV

 5. POLITIKK
  Publisert:

  Sp-toppene går til kamp for dieselbiler i Oslo sentrum

 6. OSLO
  Publisert:

  MDG advarer om at det blir dyrere og vanskeligere å kjøre fossilt: Bli kvitt dieselbilen snarest mulig