Fire råd til pårørende som mistenker vold | Anita Vatland

  • Anita Vatland
    Anita Vatland
    daglig leder, Pårørendealliansen
Det å ta opp noe så alvorlig og ømtålig som at man mistenker at ens mor eller far er utsatt for vold eller overgrep, er noe det må finnes rammer for, skriver innleggsforfatteren.

Vi gir disse rådene fordi denne volden er skjult og fortsetter å være skjult dersom pårørendes bekymringer ikke blir hørt og tatt på alvor.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenpostens avsløringer den siste tiden om sykehjemsvold har med all tydelighet vist frem en eldreomsorg med store utfordringer på mange fronter.

Det synliggjøres nå at det hver dag skjer vold og overgrep mot eldre.
Det som er kommet frem, synes vi er så alvorlig at det er på sin plass å gi pårørende noen konkrete råd.

Pårørende har krav på å få informasjon om slike hendelser og bør kunne si fra dersom de mistenker at deres egne utsettes for dette.

Les også

Sykehjemsvolden: 13.000 voldsepisoder på norske sykehjem i fjor. Aftenposten har fått innsyn i alle.

Mangler et system

Pårørende har i dag ikke noe formelt sted å henvende seg ved slike eller andre hendelser. Det mangler et system for at pårørende kan gi og få tilbakemeldinger i ordnede former. I dag skjer det ofte vilkårlig og ut fra det enkelte sted eller ledelse eller holdning til pårørende.

Det å ta opp noe så alvorlig og ømtålig som at man mistenker at ens mor eller far er utsatt for vold eller overgrep, er noe det finnes rammer for.
Et raskt søk på noen små og store kommuners nettsider finner ingen som tilbyr pårørende et sted å melde fra om vold mot eldre. Da må vi lage noen råd til selvhjelp.

På bakgrunn av dette ønsker vi å gi noen allmenne råd til pårørende som er urolige eller bekymret for sine nærmeste som mottar ulike helsetjenester (hjemmetjeneste, sykehjemsplass, korttidsplass).

Det vi anbefaler

Vi anbefaler det følgende:

1. Ved mistanke om at noe uregelmessig skjer, så er dokumentasjon alltid lurt. Ser du noen blåmerker som du undrer deg over og ikke har fått beskjed om? Ta gjerne bilder og ta vare på ting som er ødelagte, som klær eller inventar.

2. Ta kontakt med lederen for tjenestestedet. Be om å få opplyst eller tilsendt hvilke rutiner de har for å varsle om uønskede hendelser og om de har noen form for skjema du kan melde inn din bekymring på.

3. Dersom punkt to ikke finnes, så be gjerne om et møte (kan skje via for eksempel Skype) og ta opp din bekymring. Be om å få informasjon om hvorvidt det er registrert noen form for hendelser som samsvarer med dine bekymringer. Be om skriftlig tilbakemelding innen én uke.

4. Avklar videre hva tjenestestedet tenker at de skal gjøre med denne saken. Dersom du opplever at du ikke blir hørt eller at ikke noe skjer, så ta kontakt med nærmeste politistasjon og rådfør deg med dem om hva du bør gjøre videre.

Det siste kan virke alvorlig, men politiet tar dette på alvor. Det finnes også mer informasjon på politiets nettsider.

Må ta tak i

Vi gir disse rådene fordi denne volden er skjult og fortsetter å være skjult dersom pårørendes bekymringer ikke blir hørt og tatt på alvor.

Det er de pårørende som kjenner sine egne best, som kan se endringer og legger merke til fysiske og psykiske forskjeller.

Dette viser med all tydelighet også et viktig område som statsråden bør be kommunepolitikere og rådmenn om snarest å ta tak i, med tanke på alle familiemedlemmer som nå sitter igjen med stor uro for sine nærmeste.