Kort sagt, onsdag 19. august

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Folkeretten. Dette er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Upresist igjen om folkeretten

I sitt kortinnlegg i Aftenposten 17. august er Arne Willy Dahl igjen upresis. Jeg har ikke bestridt Folkeforbundets rolle, men sagt at det stadfestet Palestinamandatet som allerede var vedtatt i San Remo med folkerettslig status. Det var altså ikke Folkeforbundet som ga Storbritannia mandatet. Mandatprinsippet var nedfelt i Folkeforbundets pakt, artikkel 22, som en tilsynsordning. Da Folkeforbundets Råd 24. juli 1922 stadfestet Palestinamandatet, gikk det over til å bli en tilsynsordning under Folkeforbundet, og senere videreført i FN-paktens artikkel 80 ved opprettelsen i 1945.

Hva Dahl mener med «alle påstander som Holtet kaster frem», er høyst uklart. Jeg har ikke for vane å komme med løse påstander, og han har i hvert fall ikke tilbakevist noe av det jeg har skrevet hittil. Derimot har han forhåpentlig lært litt om våpenhvile, våpenstillstand og grensedefinisjoner, det er da noe.

Jeg har ikke uttalt meg om mandatets gyldighet i dag. Derimot har jeg tidligere i debatten påpekt at Storbritannia «mishandlet» det mens de hadde mandatbestyrelsen, for eksempel ved opprettelsen av Transjordan i 1922. Det forhold at Storbritannia ga opp sitt mandatoppdrag i 1948, betyr ikke at det substansielt ble opphevet eller er irrelevant.

Hverken FN eller andre kan endre mandatets opprinnelige funksjon uten partenes godkjennelse. Der har Israel, med sitt krav på Vestbredden, en god sak som åpenbar part i saken fra mandatets opprinnelse. Det tilligger generaladvokaten å påvise om jeg tar feil her.

Reidar Holtet, sivilingeniør

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter