Debatt

Kort sagt, søndag 22. september

  • Debattredaksjonen

Frontkjemperne og jødeutryddelsen. Meslinger og vaksinerisiko. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Deltok ikke i jødeutryddelsene

Inger Cecilie Stridsklev har 18. september et innlegg om frontkjempere hvor hun avlegger min onkel, Wolfgang Windingstad, et besøk. Det hun sier er helt feil.
Boken Glemt soldat, som omhandler Wolfgangs liv som frontkjemper og senere krigsfange i Sovjet, har ingen påstander om at han deltok i gassing av jøder. De historiene som står i boken om jødeutryddelsene, er historier han fikk fortalt av andre soldater eller medfanger. Påstanden om at forfatter Sigurd Senje skulle ha krevd å få skrive inn en slik historie, faller på sin egen urimelighet.

Det å ha en historie som frontkjemper, var belastende nok, om Wolfgang ikke i tillegg skulle lyve på seg en krigsforbrytelse for å få fortalt historien sin.
Stridsklev har et prosjekt for å forsvare frontkjemperne. Det må hun gjerne, men ikke bruk feilaktige påstander, eller på andre måter, vår familie i dette prosjektet.

Tone Beate Windingstad


Hvem skal man stole på når det gjelder meslinger?

Vik, Nordbø og Døllner konkluderer den 22. august med at flere grundige vitenskapelige undersøkelser ikke har funnet holdepunkter for alvorlige bivirkninger av meslingvaksinen. Slike bivirkninger er imidlertid svært sjeldne, slik at vitenskapelige studier uten millioner av inkluderte pasienter ikke vil fange opp disse. Slike studier blir derfor ikke gjennomført.

Vi har heller ikke i Norge et system for å følge opp vaksineskader, slik som det amerikanske Vaccine Injury Compensation Programme (VICP). I henhold til statistikk fra VICP er skader etter vaksiner meget sjeldne også i USA, men likevel et erkjent problem. I USA gis det årlig ca. ni millioner MMR-vaksiner. I løpet av perioden 1988 til 2017 ble det meldt 998 pasientskader til VICP etter MMR-vaksine. I 392 av tilfellene ble skaden vurdert å skyldes vaksinen. Overført til norske forhold tilsvarer det en alvorlig bivirkning hvert tredje til fjerde år. Nylig fikk et barn erstatning fra staten fordi meslingvaksinen (MMR vaksinen) påførte ham MS, en alvorlig og sjelden sykdom hos et barn.

Vaksine er et av de viktigste tiltak for å fremme folkehelse, og derfor noe de fleste vil ha glede av, men som noen få vil ta skade av. Regningen for vaksineprogrammene, både for vaksinekostnader, skader og bivirkninger, er det derfor en selvfølge at staten tar.

Dag Bratlid, professor emeritus, barnelege

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Andre verdenskrig
  3. Jødehat
  4. Meslinger
  5. Vaksine