Jo, utslippene fra norsk husdyrhold er høye | Hanne-Lene Norup Dahlgren

  • Hanne-Lene Dahlgren
    Hanne-Lene Dahlgren
Det er gledelig at Reidar Almås nå innrømmer at kjøtt ikke er klimavennlig i seg selv, skriver Hanne-Lene Norup Dahlgren.

Rødt kjøtt er ikke klimavennlig, uansett hvor det kommer fra.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Jeg var innstilt på at siste ord var sagt fra meg da jeg refererte til flere hundre studier i mitt innlegg om utslipp fra husdyrhold 17. juli. Det er gledelig at Reidar Almås i sitt innlegg nå innrømmer at kjøtt ikke er klimavennlig i seg selv, og at det krever kostholdsendringer for å få reduksjon i utslipp. Likevel må jeg rette ham når han i samme innlegg påstår at utslippene i Norge er lave i forhold til resten av verden.

Hanne-Lene Norup Dahlgren er kokebokforfatter.

Almås skriver at «Miljødirektoratet (har) slått fast at utslipp frå alle husdyr og gjødsel frå desse husdyra står for under halvparten, eller 3,2 prosent av klimagassutsleppa på i alt 8,4 prosent ...» Det er feil.

Almås' egen kilde oppgir at husdyrhold står for 3,2 millioner tonn, altså tonn, ikke prosent. Dette utgjør 6,1 prosent av totale utslipp i Norge – ikke 3,2 prosent. Cicero forklarer i sin rapport at «Animalske produkter utgjør rundt 80 % av konsumutslippene til mat. Kjøtt utgjør rundt 12 % av den totale mengden mat nordmenn spiser, men står for hele 46 % av matutslippene.»

Norge kommer dårlig ut

Ved første øyekast kan det virke som at Norge har et lavere (6,1 prosent) klimautslipp fra husdyrhold enn de 10–15 prosent som min oppgitte kilde, RMIT og Lancaster, viser til. Det som imidlertid er viktig å huske på i denne forbindelse, er at prosenter ikke sier noe om faktiske utslippstall.

Norge har for eksempel betydelig høyere utslipp fra olje og gass enn de fleste andre land, og derfor virker andre områder små. Når det gjelder utslipp pr. person, kommer Norge svært dårlig ut.

Av 130 land som EU har undersøkt, er det kun 23 land som har høyere utslipp pr. person enn Norge når man ser på utslipp fra storfe. (FAO, FN).

At nordmenn «trives best i åpne landskap» er muligens sant, det. Men vi trives også best i fly fremfor tog, og bil fremfor buss. Det i seg selv er selvfølgelig ikke et argument for at kjøtt er bærekraftig eller nødvendig i de mengdene vi spiser i dag.

Jeg håper dette setter punktum for denne debatten, og at vi alle nå er enige om at rødt kjøtt dessverre ikke er klimavennlig, uansett hvor det kommer fra.

  • Les Reidar Almås første innlegg i debatten:
Les også

Eit godt måltid med raudt kjøtt, norske poteter og grønsaker er eit klimavenleg og berekraftig måltid