Debatt

Stopp heksejakten på eldre bilførere, Erna Solberg! | Sverre Gran

  • Sverre Gran
    Sverre Gran
    Gausdal

For mange i Distrikts-Norge er førerkortet forskjellen på et anstendig liv og isolasjon, skriver innleggsforfatteren, som er kritisk til reglene for fornyelse av førerkort Foto: Shutterstock / NTB scanpix

I Norge i 2019 fratas tusenvis av eldre førerkortet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Heksejakt, i overført betydning: Forfølgelse av mennesker som gjøres til syndebukker eller (feilaktig) påstås å utgjøre en trussel. (Det Norske Akademis ordbok)

Heksejakt og inkvisisjonen skulle hindre vranglære fra kirkens rette budskap. Mange fikk dødsstraff og brent på bålet. I Norge i 2019 fratas tusenvis av eldre førerkortet. De er en trussel mot «trafikksikkerheten», må vite. I stedet for geistligheten er det nå leger, ansiktsløse og anonyme byråkrater i Helse- og Vegdirektoratet, regjeringen og Stortinget som straffer.

Sverre Gran Foto: Privat

For mange i Distrikts-Norge er førerkortet forskjellen på et anstendig liv og isolasjon. Heksejakten er en skamplett på menneskehetens historie. Vil så legenes, byråkratiets, regjeringens og Stortingets heksejakt på eldre bilførere stå seg for historiens dom?

Ressurskrevende og hensiktsløs

På Høyres landsmøte i vår ble det fremmet en resolusjon fra Senior Høyres landsforbund med overskriften: «De norske særreglene for fornyelse av førerkort er både ressurskrevende og hensiktsløse.» Videre:«Begrunnelsen for disse særkravene kan kun skyldes en utbredt oppfatning i Norge om at eldre sin helsetilstand medfører økt trafikkrisiko. Er dette riktig, kan dette begrunnes i fakta?»

«Både i Sverige og i Danmark er det foretatt omfattende undersøkelser som viser at de eldre som gruppe ikke er utsatt for flere uhell eller ulykker i trafikken enn andre aldersgrupper utenom unge bilførere – en aldersgruppe som oftest er involvert i trafikkuhell.»

Konklusjonen er: «Senior Høyre vil at eldre bilførere skal slippe å bli ansett som en risikogruppe i trafikken og de norske reglene endres slik at de sammenfaller med reglene i våre naboland.»

Feil og myter

I Aftenposten 3. mai skriver adm. direktør i Statistisk sentralbyrå, Geir Axelsen, blant annet: «SSB fyller en viktig rolle som samfunnets fremste faktaleverandør. Det er avgjørende for demokratiet at offentlig debatt og beslutningsprosesser ikke baserer seg på feil, myter eller skjeve faktagrunnlag.»

Min påstand er at byråkratiet og Stortinget baserer den særnorske behandlingen av eldre bilførere «på feil, myter eller skjeve faktagrunnlag».
I Stortinget har både Ap, Sp og SV den 7. juni 2018 stemt for et representantforslag om å fjerne særbehandlingen av eldre bilførere. Dette mot stemmene til Høyre, Frp, Venstre, KrF, Rødt og MDG.

Regjeringen har lansert «Leve hele livet- en kvalitetsreform for eldre.» Uten at de særnorske kravene blir fjernet, vil ikke regjeringens målsettinger for eldrebefolkningen være mer verdt enn papiret det er skrevet på.
Statsminister Erna Solberg, stopp heksejakten på eldre bilførere! Støtt konklusjonen til Senior Høyres Landsforbund!

  • Les også: Regjeringen vil lette på førerkortkrav til eldre sjåfører
  • Mange får ikke fornyet førerkortet: Mener eldre utsettes for diskriminering

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Trafikksikkerhet
  2. Førerkort