Nesepusting fremmer helse og sannsynligvis yteevnen

Vi mennesker trenger en åpen nese fra fødselen av for å utvikle oss, skriver innleggsforfatterne.

Alt tyder på at en åpen nese er svært viktig for god helse, prestasjon, søvnkvalitet og hvile.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi leser med undring innlegget til førsteamanuensene ved Høgskolen i Innlandet Kent-Arne Hansson og Knut Sindre Mølmen i Aftenposten 2. mai. Innleggsforfatterne konkluderer med at «nesepusting neppe fremmer yteevnen i kondisjonsidretter». Vi skulle gjerne sett studier på dette. Men alt tyder i hvert fall på at «nesepusting ikke hemmer yteevnen i kondisjonsidretter».

Vi publiserte i 2021 artikkelen «Diagnosis and management of nasal obstruction in the athlete – a narrative review by subgroup 6 of the IOC Consensus Group on Acute Respiratory Illness in the Athlete».

Hansson og Mølmen omtaler i sitt innlegg et fenomen som øker i popularitet, der man trener med munnen lukket. Treningsformen frontes i Norge av artisten «Mr. Pimp-Lotion», Thomas Thrap Huse.

Hansson og Mølmen argumenterer mot teoriene som artisten legger til grunn, før de avslutter med å blande inn pustevaner hos løver.

Viktig for god helse

For å ta det siste først: Løver og de fleste andre pattedyr er nesepustere! Vi mennesker trenger en åpen nese fra fødselen av for å utvikle oss. Men av ukjente årsaker slutter mange helt eller delvis å puste med nesen gjennom livet.

Det er gjort lite forskning på hvilke helsekonsekvenser munnpusting har sammenlignet med nesepusting i aktivitet, hvile og søvn. Alt tyder likevel på at en åpen nese er svært viktig for god helse, prestasjon, søvnkvalitet og hvile. Det er også studier som viser at de med anstrengelsesastma og som puster mest gjennom nesen under aktivitet, kan ha redusert risiko for å få et astmaanfall.

Med dette som bakgrunn så kan vi rett og slett ikke la forfatternes konklusjon stå uimotsagt. Pustemønsteret vårt påvirker med stor sannsynlighet både helse og idrettsprestasjoner. Det at vi mangler god forskning som kan bevise disse sammenhengene, er ikke et bevis på at det ikke finnes en sammenheng.

Trenger mer forskning

Det er derimot gjort noen få studier som tyder på at yteevnen i kondisjonsidrett ikke reduseres ved kun å puste gjennom nesen, samt at det å puste et stort volum med luft gjennom nesen, er trenbart.

Vi finner det derfor svært interessant at «Mr. Pimp-Lotion» og andre som trener med lukket munn, opplever dette som nyttig. Og vi finner ingen evidens for å advare mot fenomenet.

Hvorvidt denne treningsformen er prestasjonsfremmende eller ikke, vil avgjøres i fremtidige studier. Inntil disse publiseres, er vår artikkel én av få som belyser nesens nytteverdi i idretten. Vi anbefaler Hansson og Mølmen å lese den.