Debatt

Alternativ til asfaltering av kongsgårdsjordene | Anette C. Badendyck

  • Anette C. Badendyck, Bygdøy
Den idylliske Wedels vei (under) er et bedre alternativ enn den prosjekterte sykkelveien, mener artikkelforfatteren.

Sykkelveien mellom Frognerkilen og Norsk Folkemuseum finnes allerede.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Åse Rasmussen og Rune Gjøs leser debattinnlegget mitt vrangt.

I mitt innlegg refererte jeg ikke til alternative turveier på Bygdøy generelt. Jeg påpekte det faktum at Wedels vei begynner nederst ved kongsgårdsjordene, og ender ved Folkemuseet.

Den planlagte sykkelveien skal gå fra Bygdøylokket til Folkemuseet. Det vil si tilnærmet samme start og mål for begge alternativer. Wedels vei er bred og fin og kan lett deles av både syklister og gående.

Anette C. Badendyck

Den er dessuten kortere enn den planlagte traséen. Hvis hovedgrunnen til å gjøre et stort inngrep i et fredet kulturlandskap er at man ellers ikke kan sykle fort nok, er det horribelt.

Trærne er ikke døende

Hvis man ser bort fra det universelle faktum at et hvert liv har en ende, er det direkte feil at de fleste trærne i den historiske alléen er døende.

Aksjonsgruppen mot asfaltering av kongsgårdsjordene har fått en uttalelse fra organisasjonen Treets venner. Et utdrag sier følgende:

«Etter å ha lest tilstandsrapporten (samme rapport som Oslo kommune har, min anmerkning) til Erik Solfjeld (som er en av Norges største kapasiteter på området), har flertallet av trærne et livspotensiale på minimum ti år.

En slik bedømming er kun kvalifisert gjetning, og de friskeste trærne kan godt leve i mer enn 30 år. Det finnes flere ask i Norge som er flere hundre år gamle.»

Musebakken

Musebakken blir brukt til ake- og skiaktiviteter av skoler og barnehager om vinteren. Om dere har vært der, vites ikke, men det er en grunn til at det heter Musebakken. Jordet er stort, men bakken er kort. Det dere enkelt beskriver som «en stripe langs ytterkanten av jordet» er i virkeligheten en fem meter bred asfalttrasé på toppen av bakken. Musebakken blir ødelagt.

Vi ønsker oss alle et godt sykkelveinett, og syklistene lever farlig i store deler av byen. Dette er et prosjekt som har langt større ulemper enn fordeler. Prislappen er etter sigende 60 millioner kroner. Det er en vanvittig høy pris for et ødelagt kulturlandskap og en unødvendig sykkelvei.


Bymiljøetaten innrømmer dårlig informasjon om sykkelveien på Bygdøy, men vil ikke stanse prosjektet

Les mer om

  1. Oslo
  2. Sykkel
  3. Naturvern