Debatt

Det er lett å være enig i at Breivik fremstår som gal. Men mye er vanvittig i denne verden.

 • Tor Langbach
  Tor Langbach
  Jurist
At en del psykiatere mener at Breivik medisinsk sett var psykotisk da han begikk sine ugjerninger, er gammelt nytt, påpeker jurist Tor Langbach. Bildet er fra rettssaken nylig.

Å stille diagnoser bør vi overlate til psykiaterne, og da de psykiaterne som har observert mannen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jusprofessor Alf Petter Høgberg har 3. februar et innlegg i Aftenposten om Anders Behring Breivik. Den er egnet til å skape forvirring.

Det er lett å være enig med Høgberg i at Breivik fremstår som gal. Og han later til å være galere nå enn under straffesaken. Han har ikke akkurat soningsforhold som er egnet til å bedre hans psykiske helse.

Men mye er vanvittig i denne verden. IS-krigere fremstår for oss som vanvittige og gale, både i virkelighetsoppfatning og handlinger. Det samme gjelder de som sto bak angrepene på World Trade Center 11. september 2001.

Det er lett å tenke at de som begår slike handlinger, må være vanvittige. Det er de da også. Men om slike gjerningsmenn skal holdes strafferettslig ansvarlige, er et helt annet spørsmål.

Gammelt nytt

Strafferetten ser det som urettferdig og urimelig å straffe alvorlig psykisk syke, som på grunn av sykdommen er uten evne til å forholde seg til virkeligheten. Siden de er så syke, er det ikke riktig å klandre dem for det de har gjort.

I utgangspunktet er det naturligvis hverken urettferdig eller urimelig å straffe en mann som Breivik. Spørsmålet er om han var så syk da han begikk sine ugjerninger, at det ikke er grunnlag for å klandre ham eller å tilregne ham skyld, slik at å straffe ham blir feil.

At en del psykiatere mener at Breivik medisinsk sett var psykotisk da han begikk sine ugjerninger, er gammelt nytt. Den første utredningen av Breivik konkluderte med at han var psykotisk, den andre kom til et annet resultat. Og også de som «fjerndiagnostiserte» Breivik hadde ulike meninger.

Psykiatri, ikke jus

Det som ifølge lovforarbeidene særlig kjennetegner en psykose, er at forholdet til virkeligheten i vesentlig grad er forstyrret, at evnen til å reagere adekvat på vanlige inntrykk og påvirkninger mangler, og at den psykotiske ofte mister kontrollen over tanker, følelser og handlinger.

For en lekmann virker ikke dette som en god beskrivelse av Breivik. Dette er imidlertid psykiatri, og ikke jus. Å stille diagnoser bør vi overlate til psykiaterne, og da de psykiaterne som har observert mannen.

Rettspsykiaternes oppgave er å utrede observandens psykiske tilstand, hans virkelighetsforståelse og funksjonsnivå, herunder hans dagligdagse, sosiale og kognitive fungering.

Rettspsykiaterne skal beskrive hans tilstand, men skal ikke ta stilling til om han var tilregnelig eller ei. Dette er det rettens oppgave å avgjøre på grunnlag av den samlede bevisførselen.

Aktivt psykotisk?

Høgbergs innlegg kan leses som om han mener at dersom Breivik medisinsk sett var psykotisk, så skal han anses som utilregnelig. Slik er det ikke, og det mener neppe Høgberg. Riktignok knyttet loven den gang spørsmålet om tilregnelighet til om han var «psykotisk». Men dette begrepet hadde et annet innhold i jusen enn i psykiatrien.

Litt forenklet innebar lovens begrep at utilregnelighet var knyttet til om han var «aktivt» psykotisk. Men var han det? Lite tyder på det, utover hans bisarre politiske oppfatninger.

Breivik handlet ikke, som Høgberg skriver, «uten forståelig begrunnelse og motiv». Han har tvert imot begrunnet sine handlinger mer omfattende og grundig enn de fleste mordere.

Hans begrunnelse lar seg rent logisk forstå, men vi oppfatter den med rette som avskyelig. Men mange drap skjer ut fra begrunnelser vi andre vanskelig kan akseptere.

Høgberg mener Oslo tingrett fravek alminnelige prinsipper for tvil om tilregneligheten. Naturligvis kan man være uenig i tingrettens vurdering. Men retten fant det bevist ut over rimelig tvil at tiltalte ikke var psykotisk på gjerningstidspunktet. Dette er en korrekt anvendelse av beviskravet.


 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.
 1. Les også

  Debatt: «Ubehagelige spørsmål om dommen mot Breivik popper nå opp»

 2. Les også

  Debatt: «Vil vi noen gang forstå Anders Behring Breivik?»

 3. Les også

  Debatt: «Breivik er ikke offer for justismord»

 4. Les også

  Psykiatere reagerer etter rettssaken: Mener terroristen må få behandling og medisiner for psykose.

 5. Les også

  Samtaler, notater og årlige vurderinger. Slik har Randi Rosenqvist definert terroristens farlighet og psykiatri i ti år.

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  A-MAGASINET
  Publisert:

  – Jeg savner utenforskapet

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5